загрузка...
 
5.3 Організація дрібнороздрібної торгівлі та умови для її здійснення
Повернутись до змісту

5.3 Організація дрібнороздрібної торгівлі та умови для її здійснення

Важливу роль у прискоренні процесу продажу товарів та забезпе­ченні максимального наближення до покупців відіграє дрібнороздрібна торговельна мережа, яку можна організувати на вулицях, у підземних переходах, на робочих місцях потенційних покупців під час їхнього відпочинку, пересування на різних видах транспорту, тобто там, де є потреба в торговельному обслуговуванні.

Для цієї мережі характерні висока мобільність, гнучкість, оперативність в реагуванні на попит покупців та їх вимоги до обслуговуван­ня. Можливість швидко змінювати своє місце розмішування дозволяє максимально наблизити її до покупців та скоротити витрати часу на придбання товарів. Відкриття стаціонарних дрібнороздрібних торговельних підприємств не потребує великих капіталовкладень, дозволяє використовувати недорогі матеріали і здійснюється в короткі строки, тимчасово заміняти магазини в районах нового житлового будівництва, а також у містах, де створення магазинів економічно недоцільне.

Дрібнороздрібна форма торгівлі розширює можливості стаціонарної мережі (че­рез магазини) або має самостійне значення. У першому випадку таку торгівлю здійснюють магазини через встановлені у безпосе­редній близькості від них лотків, палаток, кіосків, де спостерігається інтенсивність споживчих потоків. У другому випадку дрібнороздрібні точки належать індивідуальним підприємцям або компаніям. Така фор­ма продажу зручніша:

для населення, що мешкає на території з достатньо розвиненою

стаціонарною мережею;

у районах новобудов, на околицях міст;

у місцях насичення потенційних покупців;

• у сезон масового продажу плодоовочевої продукції, організації роздрібних ярмарків;

у курортній місцевості, у місцях масового відпочинку і дозвілля;

напередодні свят, у дні спортивно-культурних заходів.

Важливими умовами успішної дрібнороздрібної торгівлі є вдалий вибір точки розміщення кіоска, павільйона, а також товарного асорти­менту. Асортимент конкретної точки повинен відповідати її розміщенню. Часто дрібнороздрібні точки формуються групами, тобто проявляється ефект впливу однієї точки на іншу. Особливо така групова зона харак­терна для мережі лотків, що належать одному власнику-підприємцю, на­приклад, на продовольчому ринку.

Якщо дрібнороздрібна торгівля організована у вигляді магазину, то асорти­мент точки — частина його асортименту. Для кіоска, павільйона розроб­ляється асортиментний перелік, згідно з яким здійснюється товаропостачання. Як правило, перелік враховує набір товарів повсякденного попиту, недорогих, з високою оборотністю.

Основними ознаками класифікації є:

улаштування пункту продажу товарів і ступінь постійності місця;

місце продажу товарів;

асортиментний профіль;

періодичність функціонування;

форма власності.

Дрібнороздрібна торговельна мережа — частина роздрібної торговельної мережі, яка складається з павільйонів, кіосків, палаток, пунктів пересувної торгівлі та автоматів, нестаціонарних торговельних одиниць.

Павільйон торговельний — пункт роздрібного продажу товарів, що має окрему споруду полегшеної конструкції і торговельний зал для по­купців.

Кіоск торговельний — об'єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарно­го типу, пункт продажу товарів, що має окреме приміщення для ор­ганізації продажу товарів без доступу до нього покупців.

Палатка торговельна — об'єкт дрібнороздрібної торговельної мережі збірно-розбірної конструкції, що має окреме торговельне місце, але без торговельного залу для покупців.

Пункти пересувної торгівлі — тимчасові торговельні місця для здійснення роздрібного продажу товарів з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів.

Торговельне місце — відокремлене, спеціально обладнане місце по­за магазином для здійснення роздрібного продажу товарів із дотриман­ням діючих правил торговельного обслуговування населення і порядку розрахунку з покупцями.загрузка...