загрузка...
 
3.5. Психологічна допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях
Повернутись до змісту

3.5. Психологічна допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях

При ліквідації НС час є основним фактором. Тому при наданні психологічної допомоги постраждалому населенню дуже важливі оперативність та професіоналізм практичних психологів МНС та МК України. Той, хто пережив психічну травму, може довгі роки залишатися в полоні своїх спогадів та переживань, що приводить до зміненого сприйняття дійсності, недовіри соціуму, близьким, деформації психіки, розвитку психічних хвороб, дезадаптації.

Завдання, що стоять перед психологами МНС України – повернути постраждалого до реального життя, допомогти йому пережити НС, дістати з неї життєвий досвід, навчити прощати себе й інших, дати можливість відкритися майбутньому й жити повноцінним життям.

Якщо раніше основна увага приділялася таким наслідкам НС, як кількість смертей, фізичних захворювань та травм, то сьогодні серед фахівців зростає занепокоєння психічним станом учасників НС, при цьому слід зазначити, що психічного травмування може зазнавати як постраждале населення, так і фахівці, які прийшли на допомогу постраждалим.

Проте у такій ситуації до рятувальника ставляться набагато більші вимоги, він, крім виконання своїх функціональних обов’язків з рятування постраждалих, покликаний першим реагувати на такі негативні прояви психічних станів серед постраждалих, як шок, афект, паніка, ступор, істеричні прояви тощо. Адже успіх у рятувальній операції багато в чому залежатиме від співпраці тих, хто прийшов на допомогу, та тих, хто її потребує.

Необхідно чітко усвідомлювати, що ефективність психологічної допомоги постраждалому населенню насамперед залежить від глибини теоретико-експериментального розроблення проблем психічної діяльності в НС, а також від рівня розвитку інфраструктури практичної психології (наявності відповідних установ, кваліфікованих кадрів, дієвих засобів психологічної допомоги тощо).загрузка...