Медицина надзвичайних ситуацій. Екстренна медична допомога. - С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула

Перелік скорочень

Зміст

Передмова

РОЗДІЛ 1. МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1.1. Основні поняття, що застосовуються в службі медицини надзвичайних ситуацій

1.2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки

1.3. Завдання та організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

2.1. Лікувально-евакуаційне забезпечення

2.2. Медичне сортування постраждалих

2.3. Медична евакуація постраждалих

РОЗДІЛ 3. КЕРУВАННЯ ЛІКВІДАЦІЄЮ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

3.1. Надання допомоги постраждалим унаслідок повеней

3.1.1. Характеристика повеней

3.1.2. Медико-санітарні наслідки повеней та принципи керування їх подоланням

3.1.3. Методологічні принципи та методика визначення санітарних втрат серед потерпілого населення та прогнозування медико-санітарних наслідків повені

3.2. Надання допомоги постраждалим унаслідок землетрусів

3.2.1. Характеристика землетрусів

3.2.2. Медико-санітарні наслідки землетрусів та принципи керування їх подоланням

3.2.3. Методологічні принципи та методика визначення санітарних втрат серед постраждалого населення та прогнозування медико-санітарних наслідків землетрусів

3.3. Надання допомоги постраждалим в епідемічних осередках

3.3.1. Характеристика епідемічних осередків

3.3.2. Профілактика інфекційних захворювань при надзвичайних ситуаціях

3.3.3. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях

3.4. Перелік першочергових дій у разі виникнення окремих видів надзвичайних ситуацій

3.5. Психологічна допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях

РОЗДІЛ 4. СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТАРНА ПІДТРИМКА ЖИТТЯ

4.1. Стадії та етапи серцево-легеневої реанімації

4.2. Дії під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому

РОЗДІЛ 5. ЦИРКУЛЯТОРНИЙ ШОК

5.1. Визначення поняття «шок»

5.2. Етіологія та патогенез шоку

5. 3. Класифікація шокових станів

5.4. Клінічний перебіг шоку

РОЗДІЛ 6. КРОВОТЕЧІ

6.1. Класифікація крововтрати та їх характеристика

6.2. Особливості клініки та діагностики геморагічного шоку

6.3. Екстрена медична допомога постраждалим із кровотечею

РОЗДІЛ 7. ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ

7.1. Методика обстеження постраждалих із травматичними ушкодженнями

7.2. Травми голови та хребта

7.2.1. Класифікація закритих та відкритих травм голови та хребта

7.2.2. Методи дослідження при травмах голови та хребта

7.2.3. Принципи надання медичної допомоги постраждалим з ушкодженням голови та хребта на догоспітальному та госпітальному етапах

7.2.4. Принципи іммобілізації при травмах хребта

7.3. Травма органів грудної клітки

7.3.1. Клінічні ознаки пошкоджень органів грудної клітки

7.3.2. Принципи надання медичної допомоги постраждалим із травмою грудної клітки

7.4. Травма органів черевної порожнини

7.4.1. Клінічні ознаки ушкоджень органів черевної порожнини

7.4.2. Принципи надання медичної допомоги постраждалим із травмою органів черевної порожнини

7.5. Травми опорно-рухового апарату

7.5.1. Класифікація травм опорно-рухового апарату

7.5.2. Клінічні ознаки ушкоджень опорно-рухового апарату

7.5.3. Принципи надання медичної допомоги постраждалим з травмою опорно-рухового апарату

7.5.4. Транспортна іммобілізація при травмах опорно-рухового апарату

7.5.5. Принципи надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим із травматичним шоком

РОЗДІЛ 8. ОПІКИ

8.1. Класифікація опіків та їх характеристика

8.2. Визначення площі опікової поверхні та глибини опіку

8.3. Опікова хвороба

8.4. Особливості клініки та діагностики опікового шоку

8.5. Екстрена медична допомога постраждалим із опіками

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

ДОДАТКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...