загрузка...
 
4.2. Дії під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому
Повернутись до змісту

4.2. Дії під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому

Опинившись у ситуації, коли необхідно надати ЕМД, зберігайте спокій. Ваші дії повинні бути обміркованими й швидкими.

Уважно огляньте місце пригоди та визначте таке:

- чи є ваше перебування у даному місці безпечним?

- що сталося?

- орієнтовна кількість постраждалих;

- чи в змозі оточуючі вам допомогти чи, навпаки, стануть на заваді?

Розмовляйте спокійно, скажіть, хто ви такий та що зможете допомогти постраждалим.

Первинний огляд постраждалого

1. Необхідно визначити рівень порушення свідомості постраждалого. Для цього слід звернутися до нього з запитаннями: «Що з вами сталося?», «Вам потрібна допомога?». Якщо відповідь не надійшла, необхідно здійснити додаткове подразнення (стиснути трапецієподібний або грудний м’яз, покрутити мочку вуха).

2. Протягом 10 секунд необхідно визначити наявність у постраждалого Ps на сонній артерії (для визначення Ps на сонній артерії вказівний та середній пальці розміщують на відстані 2-3см у бік від щитоподібного хряща – «кадика», що виступає на передньої поверхні шиї).

3. Наблизьте ваше обличчя до обличчя постраждалого та поверніть його в бік грудної клітки. Одночасно намагайтеся почути шум дихальних рухів або стогін, відчути щокою тепло повітря при видиху та побачити, як піднімається та опускається грудна клітка.

У випадку відсутності Ps на сонній артерії необхідно розпочати весь базовий комплекс реанімаційних заходів.

Малюнок 1 – Визначення Ps на сонній артерії

Відновлення прохідності дихальних шляхів

Обструкція дихальних шляхів проявляється наростаючим ціанозом та відбувається з таких причин:

1. Зміщення кореня язика до задньої стінки ротоглотки та його западання (при збереженні залишкових спонтанних дихальних рухів чути характерний хрип).

2. Ларингоспазм, набряк гортані (при збереженні залишкових спонтанних дихальних рухів чути характерний «хрип півня»).

3. Стороннє тіло: їжа, кров, слина, слиз, мокротиння, блювотні маси, зубні протези тощо (при збереженні залишкових спонтанних дихальних рухів – напад кашлю).

4. Бронхоспазм – різко утруднений видих, а потім і вдих внаслідок переповнення альвеол повітрям (аускультативно – у легенях вислуховуються сухі хрипи).

Для відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів застосовують потрійний прийом Safar, для чого постраждалого необхідно покласти на спину на тверду поверхню у позу Trendelenburg (підняти ноги, що посилює венозне повернення до серця та зменшує депонування крові у венозному руслі).

Методика виконання потрійного прийому Safar містить такі етапи:

1. Закинути голову постраждалого назад.

2. Висунути нижню щелепу вперед та донизу.

3. Відкрити постраждалому рота.

При цьому заборонено підкладати під лопатки чи шию постраждалого валик, оскільки при проведенні непрямого масажу серця може бути пошкоджено атланто-потиличний суглоб.

Малюнок 2 – Виконання прийому Safar (крок 1 та 2)

Малюнок 3 – Виконання прийому Safar (крок 3)

Очищення ротоглотки постраждалому розпочинають після одно- чи дворазової спроби проведення ШВЛ (коли впевнюються в тому, що в проведенні санації є гостра необхідність). Тіло постраждалого, а не його голову, повертають набік. За допомогою марлевої серветки (носової хустинки), намотаної на другий-третій палець правої кисті, прочищають верхні поверхи повітроносних шляхів, одночасно проводячи візуальний огляд на наявність стороннього тіла (ефективна аспірація також може проводитися за допомогою електричних вакуумних відсмоктувачів або гумових катетерів великого діаметра (0,3-0,5см) на шприці).

Якщо прохідність дихальних шляхів у постраждалого порушена фіксованим стороннім тілом – застосовують прийом Heimlich.

Малюнок 4 – Виконання прийому Heimlich

При цьому руки реаніматора повинні знаходитись на середині відстані між пупком та мечоподібним відростком, а сам реаніматор – виконувати різкі піддіафрагмальні поштовхи у задньокраніальному напрямку (напрям на C7).

При обструкції дихальних шляхів стороннім тілом постраждалому слід надати бокового положення та нанести 3-5 різких ударів нижньою частиною долоні по міжлопатковій ділянці.

Штучна вентиляція легенів

ШВЛ здійснюється з рота в рот, з рота в ніс, з рота в ніс та в рот одночасно, з рота в повітровід, з рота в інтубаційну трубку, з рота в трахеостомічну канюлю, а також за допомогою мішка Аmbu.

Малюнок 5 – Мішок Аmbu

Малюнок 6 – Виконання ШВЛ за допомогою мішка Аmbu

При цьому необхідно перевірити наявність екскурсії грудної клітки у постраждалого. За її відсутності необхідно двічі повільно та глибоко вдихнути повітря у легені постраждалого (тільки наявність видиху є ознакою спонтанної вентиляції). При цьому важливо не припуститись помилки, прийнявши за дихальні рухи спазм діафрагми та блювотні рефлекси.

Конікотомія – це проколювання пертсне-щитоподібної мембрани між нижнім краєм щитоподібного та верхнім краєм перстнеподібного хрящів гортані (у цій ділянці відсутні великі судини та нерви). Конікотомія виконується у положенні максимального розгинання голови постраждалого назад. Слід пам’ятати, що трахеостомія у випадку повної обтурації дихальних шляхів не є ефективною (тому що займає більше 3 хвилин).

Раптове зупинення кровообігу

Єдиною найбільш важливою детермінантою виживаності постраждалих після раптової смерті є час від початку зупинення кровообігу до проведення електричної дефібриляції. У нормі міокард скорочується одночасно, єдиним м’язовим пластом, кожне його волокно вчасно отримує по провідній системі електричний імпульс.

Фібриляція шлуночків – це несинхронізовані скорочення окремих волокон та м’язових груп. Цей процес вкрай енергоємний, використання кисню дуже високе й в умовах гіпоксії міокард несприятливий до імпульсів, що генеруються в синусовому вузлі, тому умов для самостійного відновлення ефективного ритму практично немає.

У розвитку фібриляції шлуночків виділяють чотири стадії:

А – тріпотіння шлуночків (2с), під час якої відбуваються координовані скорочення, а на ЕКГ реєструють високоамплітудні ритмічні хвилі з частотою 250-300 за 1 хвилину.

Б – судомна стадія (1хв), під час якої проходять хаотичні некоординовані скорочення окремих ділянок міокарда, а на ЕКГ реєструють високоамплітудні хвилі з частотою до 600 за 1 хвилину.

В – стадія миготіння шлуночків (3хв), під час якої спостерігається хаотичне збудження окремих груп кардіоміоцитів, а на ЕКГ реєструють хаотичні низькоамплітудні хвилі частотою понад 1000 за 1 хвилину.

Г – атонічна стадія, під час якої спостерігають затухаючі збудження окремих ділянок міокарда, а на ЕКГ наростає тривалість та знижується амплітуда хвиль при їх частоті менше 400 за 1 хвилину.

Через 15-30с від початку ФШ постраждалий втрачає свідомість, через 40-50с – розвиваються характерні судоми (одночасне тонічне скорочення скелетних м’язів), розширюються зіниці, досягаючи максимального розміру через 1,5 хвилини, шумне та часте дихання припиняється на 2-й хвилині клінічної смерті.

Таким чином, час, відпущений на проведення реанімаційних заходів зі значними шансами на успіх, мізерний – трохи більше 1 хвилини (цей період відповідає великохвильовій фібриляції: тріпотіння та судомна стадія фібриляції). У цей період необхідне проведення електричної дефібриляції.

Електричний розряд при кардіоверсії викликає короткочасну асистолію та повну деполяризацію міокарда, що дає можливість власним центрам автоматизму відновити гемодинамічно значущу електричну активність. У цьому й полягає мета дефібриляції.

Якщо причиною раптового зупинення кровообігу є фібриляція передсердь шлуночків, то невідкладна допомога зводиться до негайного проведення дефібриляції. Якщо відновити ритм серця не вдалося, необхідно негайно розпочати закритий масаж серця та ШВЛ за наведеним алгоритмом.

До цього часу у рекомендаціях із СЛР розглядали відсутність Ps на каротидних артеріях як діагностичний крок, який є визначальним для початку проведення непрямого масажу серця. Останні дослідження показали, що час, необхідний для визначення наявності або відсутності Ps каротидних артерій, значно більший, ніж 5-10с, як рекомендують зазвичай. Результатом цих досліджень стали рекомендації, що визначення каротидного Ps має виконуватися тільки професіоналами, а критерієм для початку компресії грудної клітки мають бути ознаки відсутності кровообігу (час, відведений на їх визначення, – 10с).

Дефібриляція

У дорослих пацієнтів з аритміями, що призводять до зупинення кровообігу, найчастіше виявляють ФШ та ШТ без Ps (під ШТ без Ps розуміють довготривалий пароксизм ШТ з вираженими порушеннями гемодинаміки, аж до «аритмічного шоку», на відміну від ШТ з Ps, до якої відносять усі інші короткочасні або довготривалі пароксизми ШТ без порушень гемодинаміки).

Малюнок 7 – Дефібрилятор

Заходи, що покращують віддалену виживаність після названих станів, це перш за все – дефібриляція та подальша СЛР. Успіх дефібриляції прямо пропорційний часу її початку. Розряди повинні наноситися групами по три, з енергією 200Дж, 200Дж, 360Дж (раніше рекомендували режим – 200-300-360Дж). Для проведення трьох поступових кардіоверсій дається 1 хвилина.

Малюнок 8 – Проведення дефібриляції постраждалому

Існує два способи проведення дефібриляції:

1. Один електрод розміщуємо під праву ключицю біля краю грудини, інший – під лівий сосок. Електроди потрібно притискати дуже щільно як для зменшення опору, так і для зменшення вірогідності опіку шкіри. З цією ж метою їх необхідно змастити гелем.

2. Один електрод розміщуємо під ліву лопатку, інший – у ділянці основи серця.

Безпосередньо перед дефібриляцією необхідно дати команду всім відійти та впевнитися, що пацієнт відключений від апаратури.

Вентиляція

Ендотрахеальна інтубація до цього часу є найбільш оптимальним способом вентиляції.

ШВЛ без неї має високий ризик ускладнень:

- перерозтягнення шлунка;

- регургітацію;

- легеневу аспірацію.

Рекомендований раніше об’єм одного вдування становив зазвичай 800-1200мл кожні 1-1,5с. Недавно було доведено, що для вентиляції легень достатньо менших об’ємів, оскільки продукція СО2 під час зупинення серця вкрай незначна.

Сьогоднішні рекомендації – це об’єм 10мл/кг ваги тіла (тобто 700-1000мл), або навіть менший об’єм (7мл/кг ваги тіла, тобто 400-600мл), якщо до повітря додається кисень.

Якщо ШВЛ проводиться шляхом інтубації, то вона не потребує синхронізації з компресією грудної клітки, оскільки безперервна компресія краще забезпечує коронарну перфузію.

Дослідження, присвячені оцінці ефективності запропонованих за останнє десятиріччя нових методів спеціалізованого реанімаційного комплексу, довели, що такі способи, як активна компресія-декомпресія з використанням кардіонасоса, вставлена абдомінальна компресія (стиснення живота відразу після стискання грудної клітки), кашльова аутореанімація, – не довели переваги перед традиційними способами. У той самий час прискорення стиснень (до 100 разів за 1 хвилину), а також одночасна компресія грудної клітки та вдування повітря в легені (через інтубаційну трубку) довели свій достовірний вплив на збільшення виживаності та внесені до сучасних алгоритмів СЛР. У першому випадку збільшення частоти компресії грудної клітки асоціюється зі збільшенням штучного кровотока, у другому – зростання внутрішньолегеневого тиску приводить до більш активного надходження крові з легень у системний кровообіг.

Прекардіальний удар

Одноразовий прекардіальний удар (наноситься кулаком в нижню третину груднини) може виконуватися професіоналами, якщо фібриляція трапляється при свідках або фіксується на моніторі. При раптовому зупиненні кровообігу, що триває більше 30с, прекардіальний удар не ефективний.

Непрямий масаж серця

Непрямий масаж серця – це здавлення серцевого м’яза між хребтом та грудниною, що призводить до надходження крові із лівого шлуночка у велике коло кровообігу, а з правого – у мале (близько 40,0% ХОК).

Малюнок 9 – Техніка проведення непрямого масажу серця

При цьому глибина прогинання грудної клітини повинна становити 4-5см (або 8-9кг, або 1/3 висоти). Компресія грудної клітки має виконуватися з частотою 100 разів за 1 хвилину як у дорослих, так і у дітей, при положенні рук на груднині на 2 поперечних пальці вище мечоподібного відростка, чітко по середній лінії.

При комбінації вентиляції легень способом «рот в рот» з непрямим масажем серця рекомендоване співвідношення 30 компресій на 2 вдихи.

Доступ до судин

Центральна вена – це оптимальний шлях швидкого введення медичних препаратів у центральний кровообіг.

Катетеризація периферичної вени виконується швидше, простіше та безпечніше, однак такий шлях уведення медичних препаратів, без сумніву, менш ефективний.

Рекомендують три основних шляхи для введення препаратів:

1. Внутрішньовенний: у центральні та периферичні вени.

Оптимальним шляхом введення є центральні вени – підключична та внутрішня яремна, тому що забезпечується доставлення препарату до центральної циркуляції.

Для досягнення цього ж ефекту при введенні в периферичні вени препарати повинні бути розведені в 10-20мл 0,9% Sol. sodium chloride або води для ін’єкцій. Введення медичних препаратів у цьому випадку повинно здійснюватися струминно, а кінцівку з катетеризованою веною необхідно підняти.

2. Внутрішньосердцевий.

Пункцію серця виконують після закінчення пасивного видиху постраждалого (щоб запобігти проколу легенів) тонкою голкою довжиною 10-12см. Місце введення голки – III-IV міжребер’я зліва на 1см латерально від лівого краю груднини над верхнім краєм нижче лежачого ребра. Перед уколом шкіру в місці ін’єкції оброблюють спиртом або спиртовим розчином йоду. Після проколу шкіри голці надають напрям під кутом 60° у сагітальній, фронтальній та горизонтальній площині. Після руху голки на глибину 5-6см, необхідно створити поршнем у шприці невелике розрядження. Якщо при цьому в шприці не з’являється кров, продовжують просувати голку вглибину поступово, приблизно через кожний сантиметр, створюючи розрядження в шприці. Поява крові свідчить про проникнення кінця голки в порожнину шлуночка.

3. Ендотрахеальний.

За неможливості забезпечити венозний доступ рекомендується ендотрахеальне введення медичих препаратів. Препарат, що вводиться (наприклад, адреналін) у дозі, збільшеній у 2-3 рази, розводять в 10мл 0,9% Sol. sodium chloride та вводять через інтубаційну трубку або транстрахеально через голку, при цьому більш ефективною доставкою є доставка препарату за допомогою катетера, проведеного за кінець ендотрахеальної трубки.

У момент уведення препарату необхідно припинити компресію грудної клітини, а для поліпшення швидкого всмоктування препарату після його введення в ендотрахеальну трубку декілька разів нагнітають повітря, стимулюючи утворення аерозолю.

Специфічна медикаментозна терапія.

Шляхи введення лікарських препаратів

Фармакологічне забезпечення реанімації:

1. Sol. Adrenalini hydrochloridum – 1мг кожні 3-5хв в/в або 2-3мг на 10мл 0,9% Sol. sodium chloride ендотрахеально. Адреналін є ?- та ?-агоністом. Як периферичний стимулятор ?1- і ?2-адренорецепторів він викликає артеріальну вазоконстрикцію та підвищує середній АТ, таким чином збільшуючи коронарний та мозковий перфузійний тиск.

Активація ?-адренорецепторів не тільки не сприяє відновленню спонтанного кровообігу, але й може негативно впливати на нього. За результатами мультицентрових клінічних досліджень вважається доведеною відсутність переваг використання великих та збільшених доз адреналіну відносно частоти відновлення спонтанного кровообігу та результату СЛР порівняно зі стандартними дозами. Навпаки, збільшені дози адреналіну можуть бути шкідливими та погіршувати результат СЛР за рахунок збільшеного використання міокардом кисню та розвитку ішемічного ушкодження (до некрозу в експерименті у щурів), зниження церебрального кровотоку, розвитку шлуночкових аритмій, які спричиняють повторне зупинення кровообігу. В недавніх дослідженнях було показано, що розвиток постреанімаційної дисфункції міокарда пов’язаний з активацією адреналіну ?1- та ?-адренорецепторів. Використання ?1- і/або ?-андреноблокаторів імовірно знижує вираженість міокардіальної дисфункції та збільшує виживаність. У зв’язку з цим потенціальні можливості має дослідження селективних ?2-агоністів як найбільш оптимальних вазопресорних агентів для СЛР.

2. Sol. Atropini sulfas – 3мг в/в одноразово (цього достатньо для усунення вагусного впливу на серце) при асистолії та електричній активності без Ps, асоційованій з брадикардією (ЧСС<60 за 1 хвилину).

3. Sol. Amiodarone hydrochloride (Sol. Cordarone) – антиаритмічний препарат першої лінії при фібриляції шлуночків/шлуночковій тахікардії без Ps (ФЖ/ЖТ), рефракторної електроімпульсної терапії після третього неефективного розряду в первинній дозі 300мг (розчиненій в 20мл 0,9% Sol. sodium chloride або 5,0% Sol. Glucose), за необхідності повторно вводити по 150мг. У подальшому продовжити в/в краплинне введення в дозі 900мг більш ніж 24 години.

4. Sol. Lidocaini hydrochloridum – початкова доза 100мг (1-1,5мг/кг), за необхідності додатково болюсно по 50мг (при цьому загальна доза не повинна перевищувати 3мг/кг протягом 1 години) – як альтернатива за відсутності Sol. Amiodarone hydrochloride. При цьому він не повинен використовуватися як доповнення до нього.

5. Sol. Sodium bicarbonate – рутинне використання в процесі СЛР або після відновлення самостійного кровообігу не рекомендується (хоча більшість експертів рекомендують вводити при pH<7,1). Рекомендують вводити в дозі 50ммоль (50мл 8,4% розчину) у випадку зупинення кровообігу, асоційованого з гіперкаліємією або передозування трициклічних антидепресантів.

6. Sol. Euphyllini 2,4% – 250-500мг (5мг/кг) в/в при асистолії та брадикардії, резистентних до введення атропіну.

7. Sol. Magnesium sulfate – при підозрі на гіпомагніємію (8ммоль = 4мл 50,0% розчину).

8. Sol. Calcii chloridum – в дозі 10мл 10,0% розчину при гіперкаліємії, гіперкальціємії, передозуванні блокаторів кальцієвих каналів.загрузка...