загрузка...
 
ДОДАТКИ
Повернутись до змісту

ДОДАТКИ

Додаток А (обов’язковий)

Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001 (Затверджено наказом Держстандарту України від 19 листопада

2001 року №552)

Код

Назва

10000

НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

10100

Аварії (катастрофи) на транспорті

10110

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних та шкідливих речовин

10111

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР

10112

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР

10113

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР

10114

Аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів

10120

Аварії на транспорті, в які потрапили керівники держави та народні депутати України

10130

Аварії на залізницях, у тому числі в метрополітені, з тяжкими наслідками (катастрофи)

10140

Аварії на водному транспорті

10141

Аварії риболовецьких і рибопромислових суден

10142

Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів

10143

Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин

10144

Аварії пасажирських суден

10150

Авіаційні катастрофи

10151

Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах

10152

Авіаційні катастрофи поза аеропортами та населеними пунктами

10160

Аварії на автодорожньому транспорті

10161

Аварії автодорожнього транспорту на шляхах

10162

Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних переїздах

10170

Аварії на трубопроводах

10171

Аварії на магістральних газопроводах

10172

Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах

10180

Аварії на міському транспорті

10181

Аварії на міському електротранспорті

10182

Аварії на міському пасажирському транспорті, іншому

10200

Пожежі, вибухи

12010

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах

10211

Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об’єктів

10212

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах нежитлового призначення

10213

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах житлового призначення

10220

Пожежі, вибухи на об’єктах розвідування, видобування, перероблення, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин

10230

Пожежі, вибухи на транспорті

10231

Пожежі, вибухи на залізницях

10232

Пожежі, вибухи на водному транспорті

10233

Пожежі, вибухи на повітряному транспорті

10234

Пожежі, вибухи на інших видах транспорту

10240

Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих виробок

10250

Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об’єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин

10260

Лісові пожежі техногенного характеру

10300

Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших об’єктах (крім аварій на транспорті)

10310

Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення або зберігання (захоронення)

10320

Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємствах промисловості і в науково-дослідних установах

10400

Наявність у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10410

Наявність у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10420

Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10421

Наявність в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10422

Наявність у повітрі підземних та гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10423

Наявність у повітрі підземних та гірничих виробок РР понад ГДК

10430

Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10431

Наявність у поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10432

Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10433

Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК

10434

Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад ГДК

10500

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій на транспорті)

10510

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних станціях, атомних енергетичних установках виробничого або дослідного призначення

10520

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій)

10530

Аварії джерел іонізуючого випромінення (включаючи ядерно-паливний цикл)

10540

Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються атомними станціями

10550

Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінення та РР (на підприємствах)

10560

Ядерні та радіологічні аварії за межами України із загрозою забруднення її території

10600

Раптове руйнування будівель та споруд

10610

Руйнування елементів транспортних комунікацій

10620

Руйнування будівель та споруд виробничого призначення

10630

Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення

10640

Руйнування будівель та споруд житлового призначення

10650

Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення

10660

Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих виробок

10700

Аварії в електроенергетичних системах

10710

Аварії на атомних електростанціях

10720

Аварії на гідроелектростанціях

10730

Аварії на теплоелектростанціях

10740

Аварії на автономних електроенергетичних станціях

10750

Аварії на інших електроенергетичних станціях

10760

Аварії в електричних мережах

10770

Порушення стійкості або поділу об’єднаної енергосистеми України на складові частини

10800

Аварії в системах життєзабезпечення

10810

Аварії у каналізаційних системах із скиданням і викиданням забруднювальних речовин

10820

Аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року

10830

Аварії у системах забезпечення населення питною водою

10840

Аварії на комунальних газопроводах

10900

Аварії систем зв’язку та телекомунікацій

11000

Аварії на очисних спорудах

11010

Аварії на очисних спорудах стічних вод з викиданням і скиданням забруднювальних речовин

11020

Аварії на установках газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу

11100

Гідродинамічні аварії

11110

Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль прориву та катастрофічних затоплень

11120

Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням проривної повені

11130

Аварійне спрацювання водосховищ гідроелектростанцій у зв’язку із загрозою прориву гідроспоруди

11200

Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу

11210

Аварії на бурових установках з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11220

Аварії на свердловинах із виникненням газонафтоводовиявлень

11230

Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11240

Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів

11250

Аварії на нафтобазах та нафтосховищах

20000

НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

20100

Геологічні НС

20110

Землетруси

20120

Виверження грязьових вулканів

20130

Зсуви

20140

Обвали, осипи

20150

Осідання (провалля) земної поверхні

20160

Карстові провалля

20200

Метеорологічні НС

20210

Метеорологічні НС, пов’язані з атмосферними опадами

20211

Сильний дощ (злива) (кількість опадів за 1 годину 30мм і більше)

20212

Великий град (діаметр градин більше 20мм)

20213

Дуже сильний снігопад (випадіння снігу за 12 годин 20мм і більше)

20220

Метеорологічні НС температурні

20221

Дуже сильний мороз (температура повітря мінус 30-35°C і нижче)

20222

Дуже сильна спека (температура повітря 35-40°C і вище)

20223

Засуха з наслідками масового засихання та загибелі посівів

20224

Заморозки з наслідками масового пошкодження та загибелі посівів, незібраного врожаю

20230

Метеорологічні НС, інші

20231

Сильний вітер (швидкість вітру 25км/с і більше), включаючи шквали і смерчі

20232

Сильні пилові бурі (видимість менше 100м)

20233

Сильне налипання снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, проводах електромережі і т. ін. завтовшки 35мм і більше)

20234

Сильна ожеледь (шар льоду на шляхах більше 20мм)

20235

Снігові замети (повне припинення руху транспорту на шляхах)

20236

Схід снігових лавин

20237

Сильна хуртовина (повне припинення руху транспорту на шляхах)

20238

Сильний туман (видимість менше 100м тривалістю більше 12 годин)

20239

Вітрогони, вітроломи

20300

Гідрологічні морські НС

20310

Сильне (високе) хвилювання моря та на водосховищах

20320

Високі або низькі рівні моря

20330

Ранній льодостав або припай

20340

Загрозливе обледеніння суден

20400

Гідрологічні прісноводні НС

20410

Високі рівні води (водопілля, паводі)

20420

Маловіддя

20430

Затори

20440

Селі

20450

Низькі рівні води

20460

Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних водоймах і річках

20470

Інтенсивний льодохід

20480

Підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення)

20500

Пожежі в природних екологічних системах

20510

Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250)

20520

Пожежі степових та хлібних масивів

20530

Пожежі на торфовищах

20600

Інфекційні захворювання людей

20610

Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні захворювання людей (окремі випадки)

20620

Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки)

20630

Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб

20640

Епідемія

20650

Пандемія

20660

Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології

20700

Масове отруєння людей

20710

Отруєння людей у результаті вживання неякісних продуктів харчування

20720

Отруєння людей у результаті вживання неякісної питної води

20730

Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (окремі випадки)

20740

Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (групові випадки)

20750

Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки)

20800

Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин

20810

Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин

20820

Ензоотії

20830

Епізоотії

20840

Панзоотії

20850

Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин невизначеної етіології

20860

Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології

20900

Масові отруєння сільськогосподарських тварин

21000

Масова загибель диких тварин

21100

Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками

21110

Панфітотія

21120

Прогресуюча епіфітотія

21130

Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної етіології

21140

Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських рослин

30000

НС СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

30100

Збройні напади, захоплення й утримування важливих об’єктів або реальна загроза здійснення таких акцій

30110

Збройні напади, захоплення й утримування органів державної влади або реальна загроза здійснення таких акцій

30120

Збройні напади, захоплення й утримування дипломатичних та консульських установ або реальна загроза здійснення таких акцій

30130

Збройні напади, захоплення й утримування установ правоохоронних органів або реальна загроза здійснення таких акцій

30140

Збройні напади, захоплення й утримування телерадіоцентрів та вузлів зв’язку або реальна загроза здійснення таких акцій

30150

Збройні напади, захоплення й утримування військових гарнізонів або реальна загроза здійснення таких акцій

30160

Збройні напади, захоплення й утримування державних закладів або реальна загроза здійснення таких акцій

30170

Збройні напади, захоплення й утримування атомних електростанцій або інших об’єктів атомної енергетики або реальна загроза здійснення таких акцій

30200

Замах на життя керівників держави та народних депутатів ВР України

30210

Замах на життя керівників держави

30220

Замах на життя народних депутатів ВР України

30300

Напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або швидкісного морського (річкового) судна, викрадення (спроба викрадення), знищення (спроба знищення) таких суден, захоплення заручників із числа членів екіпажу чи пасажирів

30400

Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті

30500

Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з об’єктів їх зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30510

Зникнення або викрадення технічних одиниць вогнепальної зброї з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30520

Зникнення або викрадення боєприпасів з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30530

Зникнення або викрадення бронетехніки з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30540

Зникнення або викрадення артозброєння з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30550

Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30560

Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування, з використанням РР) з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30570

Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних речовин (приладів або устаткування, де вони використовуються) з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30580

Зникнення або викрадення наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об’єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування

30600

Виявлення застарілих боєприпасів

30700

Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення з викиданням уламків, реактивних та звичайних снарядів

30800

Нещасні випадки

30810

Нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків

30820

Нещасні випадки в лісових, гірських масивах, печерах та інших рекреаційних зонах або інших важкодоступних місцях

30830

Нещасні випадки з людьми на воді

30840

Відрив прибережного льоду з людьми

30850

Викрадення людей

30860

Захоплення заручників

30870

Зникнення людей

30880

Нещасні випадки, інші

40000

НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

Додаток 2 Препарати та разові дози, які застосовуються для надання невідкладної допомоги при шоці

Препарат, форма випуску, фармакодинамічна група

Дози для дорослих

Адреналіну гідрохлорид 0,1% - 1мл, ?, ?- адреноміметик

Амідарон, 5,0% - 3мл, антиаритмічний (ІІІ кл.)

Анальгін 50,0% - 1 та 2мл, аналгетик-антипіретик

Атропіну сульфат 0,1% - 1мл, М-холіноблокатор

Баралгін, 5мл, спазмоаналгетик

Гепарин, 5мл (5000, 10000 та 20000од.), прямий антикоагулянт

Гідрокортизону гемісукцинат 0,025-0,1г, глюкокортикоїд

Дексаметазон 0,4% - 1мл, глюкокортикоїд

Діазепам 0,5% - 2мл, транквілізатор

Димедрол 1,0% - 1мл, Н1- гістаміноблокатор

Дроперидол, 0,25% - 2,5 і 10,0мл, нейролептик

Кетамін 5,0% - 10 та 20мл, 1,0% - 20 та 50мл, засіб для в/в наркозу

Кокарбоксилаза, 50мг, кофермент-вітамін

Корглікон 0,06% - 1мл, серцевий глікозид

Лідокаїн 2,0 та 10,0% - 2мл, антиаритмічний (1 В клас)

Магнію сульфат 25,0% - 10 та 20мл, седативний

Мезатон 1,0% - 1мл, ? – адреноміметик

Морфіну гідрохлорид 1,0% - 1мл, наркотичний аналгетик

Налоксон 1мл (0,4 мг), опіатний антидот

Нітрогліцерин, пігулки 0,0005г, антиангінальний

Новокаїнамід 10,0% - 5мл, антиаритмічний (І А клас)

Но-шпа 2,0% - 2мл, міотропний спазмолітик

Оксибутират натрію 20,0% - 10мл, засіб для в/в наркозу

Омнопон 1,0 та 2,0% - 1мл, наркотичний аналгетик

Орципреналіну сульфат 0,05% - 1мл, ?2- адреноміметик

Піпольфен 2,5% - 2мл, Н1- гістаміноблокатор

Преднізолон 1мл (30мг), глюкокортикоїд

Промедол 1,0% - 1мл, наркотичний аналгетик

Сальбутамол, аерозоль, ?2- адреноміметик

Супрастин 1,0 та 2,0% - 1мл, Н1- гістаміноблокатор

Трамадол 5,0 та 10,0% - 1мл, наркотичний аналгетик

Фентаніл 0,005% - 2 та 10мл, наркотичний аналгетик

Фурасемід 1,0% - 2мл, петльовий діуретик

Еуфілін 2,4% - 10мл, метилксантин, спазмолітик

0,5-1мл

5мг/кг

2-4мл

0,5-1мл

1-5мл

10000од.

 

100-500мг

 

1-2мл

1-2мл

1-5мл

1-3мл

0,5-1мг/кг

 

100мг

0,5-2мл

1-1,5мг/кг

5-10мл

0,5-1мл

0,5-1мл

 

1-2мл

1-2 таб.

5-10мл

2-4мл

0,5мл/кг

1мл

0,5-1мл

1-2мл

1-2мг/кг

1-4мл

2 дози

1-2мл

1-4мл

50-100мг

2-6мл

10мл

 

Додаток 3 Розчини, які застосовуються для інфузійної терапії

Колоїдні розчини:

- Sol. Polyglucinum (високомолекулярний),

- Sol. Rheopolyglucinum (середньомолекулярний).

Кристалоїдні розчини:

- Sol. Glucose (5,0% - ізотонічний, 10,0 та 20,0% - гіпертонічні);

- Sol. Sodium chloride (0,9% - ізотонічний, 6,3, 7,5 та 10,0% - гіпертонічні),

- «Acesolum»,

- «Disolum»,

- «Quartasolum»,

- «Lactasolum»,

- Sol. Ringer,

- «Trisolum»,

- «Chlosolum» та інші (всі поліонні).

Препарати гідроксиетилкрохмалю:

- «Infukol GEK»,

- «Refortan»,

- «Stabizol»,

- «HAES» та ін.

Препарати для усунення метаболічного ацидозу:

- Sol. Sodium hydrocarbonate.

Дезінтоксикаційні:

- «Rhеоsоrbilасt».

Додаток 4 Емпірична величина травматичної та операційної крововтрати

Травматична крововтрата

Операційна крововтрата

Гемоторакс – 1,5-2л

Лапаротомія – 1,0-1,5л

Перелом одного ребра – 0,2-0,5л

Торакотомія – 1,0-1,5л

Травма живота – до 2л

Ампутація гомілки –

0,7-1,0л

Перелом кісток таза (заочеревинна гематома) – 3,0-5,0л

Остеосинтез

великих кісток – 0,5-1,0л

Перелом стегнової кістки – 1,0-2,5л

Резекція шлунка – 0,4-0,8л

Перелом плечової кістки/кісток гомілки – 0,5-1,5л

Гастроектомія – 0,8-1,4л

Перелом кісток передпліччя – 0,2-0,5л

Резекція товстої кишки – 0,8-1,5л

Перелом хребта – 0,5-1,5л

Кесарів розтин – 0,5-0,6л

Скальпована рана розміром

з долоню – 0,5л

Додаток 5. Шкала ком Глазго (GCS)

Етапи огляду

Параметри

Оцінка,

в балах

1

Розплющення очей:

- розплющує самостійно;

- розплющує на прохання;

- розплющує на біль;

- не розплющує

 

4

3

2

1

2

Мовна реакція:

- мова збережена, правильно відповідає на питання, орієнтований у часі і в просторі;

- дезорієнтований;

- окремі незв’язні слова;

- вимовляє окремі звуки;

- немає звуків

 

5

 

4

3

2

1

3

Моторна активність:

- виконує команди;

- локалізує біль;

- рухова реакція неадекватна;

- патологічне згинання;

- патологічне розгинання;

- реакція відсутня

 

6

5

4

3

2

1

Сумарна оцінка

ясна свідомість;

оглушення;

сопор;

кома;

смерть мозку

15

13-14

9-12

4-8

3

Додаток 6 Шкала CRAMS

Область оцінки

Показник

Оцінка, в балах

С (circulation)

Визначення симптому білої плями (надавлювання на нігтьове ложе)

через 2 с. (АД > 100мм.рт.ст.)

> 2 с. (АД= 85-99мм.рт.ст.)

капіляри не заповнюються

(АД< 85мм рт.ст.)

 

 

2

1

0

R (respiration)

частота дихання до 35 за 1хв.

частота дихання більш ніж 35 за 1хв.

дихання відсутнє

2

1

0

A (abdomen)

передня черевна стінка не напружена

передня черевна стінка напружена

передня черевна стінка напружена + флотація ребер, проникаюче поранення грудної клітки

2

1

0

M (motor)

моторна активність не порушена

моторна активність тільки на біль

рухи відсутні

2

1

0

S (speech)

мова не порушена

мова порушена

мова відсутня

2

1

0

Додаток 7 Шкала Травм (Trauma score)

Показник

Оцінка в балах

Частота дихання:

- 10- 24 за хв.

- 25-35 за хв.

- > 36 за хв.

- 1-9 за хв.

- відсутнє

 

4

3

2

1

0

Глибина дихання:

- норма;

- знижена

 

1

0

Кровонаповнення капілярів:

- норма (<2 с.);

- знижене (> 2 с.);

- відсутнє

 

2

1

0

Систолічний тиск (мм.рт.ст.):

- > 90;

- 70-90;

- 50-69;

- < 50

 

4

3

2

1

Кількість балів за шкалою Глазго:

- 14-15;

- 11-13;

- 8-10;

- 5-7

 

5

4

3

2

Загальна сума балів за шкалою ТS

 

Задовільний

16

Середньої тяжкості

15 - 11

Тяжкий

10 - 8

Вкрай тяжкий

7 - 3

Агональний

2 - 0

Додаток 8 Життєздатність за шкалою TS

ТS

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

99

98

96

93

87

76

60

42

26

15

8

4

2

1

0

0

Додаток 9 Бальна оцінка шокогенності травм

Найменування пошкоджень

Бали

Травма живота з ушкодженням двох та більше паренхіматозних органів

10,0

Численні двобічні переломи ребер з ушкодженням чи без ушкодження легень.

Травма живота з пошкодженням одного паренхіматозного органу

6,0

Відкритий перелом стегнової кістки. Відрив стегна.

5,0

Забій головного мозку. Перелом основи чи склепіння черепа.

Травма грудної клітки з пошкодженням легені

4,0

Травма живота з пошкодженням внутрішніх органів.

Відкритий перелом обох кісток гомілки.

Відрив гомілки. Закритий перелом стегнової кістки.

2,0

Розлога рана, гематома

1,5

Численні однобічні переломи ребер без ушкодження легень.

Відрив передпліччя

1,0

Перелом хребта з ушкодженням, чи без ушкодження спинного мозку.

Відкритий перелом кісток передпліччя, стопи. Відрив чи розтрощення стопи

0,5

Ізольовані переломи кісток таза. Закритий перелом однієї кістки гомілки, одного ребра, кісток передпліччя, стопи, кисті, ключиці, лопатки, груднини. Розчавлення чи відрив кисті

0,1

Додаток 10 Визначення площі ураження шкіри

Ділянка тіла

Площа шкіри, см2

Процент від загальної поверхні шкіри

Голова:

обличчя

волосиста частина голови

Тулуб:

шия (передня частина)

груди та черево

шия (задня частина)

спина

Верхні кінцівки:

плече

передпліччя

китиця

Нижні кінцівки:

стегно з сідничною ділянкою

гомілка

стопа

 

500

478

 

240

2900

200

2560

 

625

450

360

 

1625

1000

515

 

3,12

2,99

 

1,50

18,00

1,25

16,00

 

3,90

2,80

2,25

 

10,15

6,25

3,22загрузка...