загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту

ВСТУП

Розвиток науки і техніки нерозривно пов'язаний з точними вимірюваннями, які подають нову інформацію про навколишній фізичний світ, забезпечують технічні можливості постійного контролю виробничих процесів, контролю роботи енергетичних систем, контролю якості продукції, що випускається і т.п.

Найпростіше зрозуміти сутність вимірювання на прикладі безпосереднього застосування самих засобів вимірювання, тобто різних вимірювальних приладів. Розроблення і застосування вимірювальних приладів у сучасних умовах інженерно-творчої діяльності обумовлене тим, що організм людини має у своєму розпорядженні тільки такі аналізатори, що забезпечують достатню точність порівняння (у досить обмеженому діапазоні) - органи зору і органи дотику. Тому потрібні ''перекладачі'', якими і є вимірювальні прилади. Важливо розуміти, що в процесі вимірювання порівнюють дві речі - інтенсивність прояву певної властивості, яку нам треба кількісно оцінити, і міру або вимірювальний прилад. Значення величини - продукт цього порівняння. Іншими словами, фізична величина - не об'єктивна реальність, а умовно прийняте поняття.

При сучасних тенденціях в енергозбереженні основним завданням інженера, який займається питаннями раціонального використання енергоресурсів при проведенні робіт з енергоаудиту технологічних і енергетичних систем, є вміння професійно володіти різним вимірювальним устаткуванням, тому що неможливо прийти до остаточних висновків у вирішенні проблем енергозбереження на досліджуваному об'єкті, якщо не знати фактичних параметрів всіх фізичних процесів, що відбуваються під час його експлуатації.

Правильність вибору вимірювального приладу для проведення необхідних вимірювань для фахівця, який не займається їх створенням (інженер-енергетик, інженер-енергоменеджер і т.п.), буде ґрунтуватися лише на знаннях про їх принципи роботи і на конструктивному виконанні. Розуміння принципу роботи вимірювального приладу визначить максимальну точність вимірювання, а знання конструктивного виконання забезпечить правильну експлуатацію, що в сукупності дасть об'єктивну оцінку стану обстежуваних енергетичних або технологічних систем.

У представленому посібнику за попередній матеріал для вивчення викладені основні питання теорії визначення похибок у напрямі зв'язку їх з роботами з енергетичного аудиту. Далі як основний матеріал вивчення, викладаються методи і засоби вимірювання, які дістали великого поширення в роботах щодо контролю за експлуатацією енергетичних систем. Наведено основні експлуатаційні і конструктивні характеристики приладів вимірювання температури, тиску, витрати рідин і газів; вимірювання рівня рідин і сипучих матеріалів; контролю хімічного складу газів; визначення фізичних величин густини і в'язкості рідин і газів.

Весь матеріал для вивчення, що викладається в даному навчально-методичному посібнику, є лекційним, обсяг якого достатній для одержання базових знань з курсу «Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів». Даний посібник до лекційного курсу є компіляцією існуючих знань про сучасні вимірювальні прилади, які наведені у різних літературних джерелах. Додатковий навчальний матеріал (коментарі, практичні приклади, демонстраційні зразки і т.д.) викладається безпосередньо на лекціях

Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціальності «Енергетичний менеджмент», може бути використаний для спеціальностей інженерно-енергетичного напрямку, а також як додатковий курс для всіх інженерних спеціальностей.загрузка...