Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів. - С.С.Антоненко, Е.В.Колісніченко

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАННЯ. 1.1 Термінологія вимірювання

1.2. Види і методи вимірювання

1.3. Системи одиниць вимірювання

2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ. 2.1. Основна класифікація вимірювальних приладів

2.2. Характеристика елементів і властивостей вимірювальних приладів

2.3. Практичні аспекти під час виконання вимірювальних робіт

3. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ. 3.1. Характеристика похибок

3.2. Класифікація похибок

3.3. Графічна характеристика похибок

3.4. Похибка середнього значення

3.5. Похибка середнього, обумовлена малою кількістю вимірювань

3.6. Інструментальна похибка

3.7. Класи точності приладів вимірювання

3.8. Облік похибки і порядок виконання округлення в записі остаточного результату вимірювання

3.9. Похибки непрямих вимірювань

4. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ.

4.1. Методи вимірювання температури і види температурних шкал

4.2. Класифікація приладів для вимірювання температури

4.3. Ртутні термометри

4.4. Дилатометричні термометри

4.5. Манометричні термометри

4.6. Термоелектричні термометри

4.7. Термометри опору

4.8. Пірометри

4.9. Тепловізори

4.9.1. Принцип дії тепловізорів

4.9.2. Області застосування тепловізоров

4.9.3. Методика роботи з тепловізором

5. ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ. 5.1. Загальна класифікація

5.2. Рідинні засоби вимірювання тиску

5.3. Деформаційні прилади для вимірювання тиску

5.4. Установлення і обслуговування деформаційних трубчасто-пружинних манометрів

5.5. Правила вимірювання трубчасто-пружинними манометрами

5.6. Деформаційні вимірювальні перетворювачі тиску прямого перетворення

6. ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ І КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. 6.1. Одиниці і методи вимірювання витрати і кількості речовини

6.2. Витратоміри із звужуючим пристроєм

6.3. Швидкісні витратоміри і лічильники

6.4. Анемометри

6.5. Об'ємні лічильники

6.6. Витратоміри обтікання (ротаметри)

6.7. Електромагнітні (індукційні) витратоміри

6.8. Теплові витратоміри

6.9. Ультразвукові витратоміри

6.10. Силові витратоміри

6.11. Ваговий метод вимірювання витрати сипучих середовищ

6.12. Вимірювання витрати багатофазних середовищ. 6.12.1 Загальна характеристика багатофазних потоків

6.12.2. Структури багатофазних потоків

6.12.3. Загальна характеристика методів вимірювання витрати багатофазних середовищ

6.12.4. Вимірювання двофазних потоків витратомірами змінного перепаду тиску

6.12.5. Вимірювання витрати суміші твердої і газоподібної фаз

6.12.6. Вимірювання витрати суміші твердої та рідкої фаз

6.12.7. Вимірювання об'ємної витрати або швидкості двофазної суміші з корекцією на концентрацію компонентів

6.12.8. Загальна характеристика вимірювання витрати трифазних і трикомпонентних речовин

7. ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РІДИН. 7.1. Загальні відомості

7.2. Візуальні засоби вимірювання рівня

7.3. Поплавкові засоби вимірювання рівня

7.4. Буйкові засоби вимірювання рівня

7.5. Гідростатичні засоби вимірювання рівня

7.6. Електричні засоби вимірювання рівня

7.7. Акустичні засоби вимірювання рівня

7.8. Радіоізотопні рівнеміри

8. АНАЛІЗ СКЛАДУ ГАЗІВ 8.1. Загальні положення

8.2. Хімічні газоаналізатори

8.3. Теплові газоаналізатори

8.4. Магнітні газоаналізатори

8.5. Дифузійні газоаналізатори

8.6. Сорбційні газоаналізатори

8.7. Випарні і конденсаційні аналізатори

8.8. Діелькометричні аналізатори

8.9. Оптичні аналізатори

8.10. Іонізаційні газоаналізатори

8.11. Полум'яні іонізаційні і фотометричні газоаналізатори

8.12. Хемілюмінесцентні газоаналізатори

8.13. Установлення стаціонарних газоаналізаторів

9. ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІДИН І ГАЗІВ. 9.1. Загальні відомості

9.2. Засоби вимірювання густини рідин і газів

9.2.1. Вагові (пікнометричні) денсиметри

9.2.2. Поплавкові (ареометричні) денсиметри

9.2.3. Гідро- і аеростатичні денсиметри

9.2.4. Гідро- газо(аеро)динамічні денсиметри

9.2.5. Вібраційні денсиметри

9.3. Засоби вимірювання в'язкості рідин

9.3.1. Капілярні віскозиметри (віскозиметри витікання)

9.3.2. Віскозиметри з падаючим тілом (кулькові віскозиметри)

9.3.3. Ротаційні віскозиметри

9.4. Засоби вимірювання тиску насиченої пари рідин

9.5. Засоби вимірювання теплоти згорання рідких і газоподібних палив

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...