загрузка...
 
9.3.2. Віскозиметри з падаючим тілом (кулькові віскозиметри)
Повернутись до змісту

9.3.2. Віскозиметри з падаючим тілом (кулькові віскозиметри)

Принцип дії цих механічних віскозиметрів побудований на вимірюванні швидкості (або часу) руху тіла (кульки) під дією сил ваги і тертя в аналізованій рідині. Цей рух описується законом Стокса:

,                           (9.13)

де W – швидкість рівномірного падіння кульки;

? - густина вимірюваної рідини;

?ш – густина матеріалу кульки (?к>?);

r – радіус кульки.

Звичайне вимірювання швидкості W зводиться до вимірювання відрізка часу ?, за який кулька, яка падає з постійною швидкістю, проходить певний постійний відрізок шляху l між двома взятими позначками. У цьому випадку

.                                                          (9.14)

Подпись: 
Рисунок 9.7 - Віскозиметр 
з падаючим тілом
На рис.9.7 показана схема кулькового віскозиметра циклічної дії. Аналізована рідина з апарата 7 або трубопроводу прокачується насосом 6 по трубці 1 з немагнітного матеріалу знизу нагору і при своєму русі піднімає кульку від нижньої 11 до верхньої 5 обмежувальної сітки. При вимиканні двигуна 8 насоса (періодичне вмикання і вимикання здійснюються блоком керування 9) кулька падає в аналізовану рідину. За допомогою диференціальних трансформаторів 3 і 2 формуються електричні імпульси в моменти часу, коли кулька проходить дві взяті позначки, що відстоять одна від одної по висоті трубки на відстані l. За допомогою вимірювача тимчасових інтервалів 10 вимірюється відрізок часу між зазначеними імпульсами, значення яких і визначає динамічну в'язкість. Клас точності віскозиметра 2. Існують конструкції віскозиметрів з падаючим тілом безперервної дії.загрузка...