загрузка...
 
9.2. Засоби вимірювання густини рідин і газів
Повернутись до змісту

9.2. Засоби вимірювання густини рідин і газів

Густиною ? речовини називають фізичну величину обумовлену відношенням маси m речовини до займаного ним об’єму V:

  [одиниця маси]/[одиниця об’єму].                      (9.1)

Питомою вагою ? речовини називають фізичну величину, обумовлену відношенням ваги G речовини до її об’єму V:

  [одиниця сили]/[ одиниця об’єму].                      (9.2)

Питома вага і густина зв'язані співвідношенням

,                          (9.3)

де g — місцеве прискорення вільного падіння.

У той час як густина тіла не залежить від його місцезнаходження на поверхні Землі, питома вага змінюється залежно від розташування тіла на земній кулі. Тому довідкові дані розміщують за густиною.

У деяких випадках використовується поняття відносної густини, обумовлене як відношення густини даної речовини до густини іншої (умовної) речовини за певних фізичних умов.

Відносну густину рідкої речовини прийнято виражати відношенням її густини, узятої при нормальній температурі (20°С), до густини дистильованої води при температурі 4°С і позначається .

Відносну густину газу прийнято виражати відношенням його густини до густини сухого повітря, узятого за нормальних умов (нормальна температура — 293,15 К, нормальний тиск — 101,325 кПа = 760 мм рт. ст.).

Густина рідин і газів зменшується з підвищенням температури. Густина газів збільшується з підвищенням тиску, густина рідини практично від тиску не залежить. У багатьох важливих для практики випадках густина можна розглядатися як адитивна фізична властивість.

Засоби вимірювання густини часто називають денсиметрами (денситометрами) (від лат. densus — густий і від грец. metr?? — вимірюю).

Для вимірювання густини в цей час застосовуються вагові денсиметри, поплавкові, гідроаеростатичні, гідрогазодинамічні, радіоізотопні, акустичні, вібраційні та ін.

Далі розглянемо найбільш широко застосовувані автоматичні денсиметри рідин і газів.загрузка...