загрузка...
 
6.12.8. Загальна характеристика вимірювання витрати трифазних і трикомпонентних речовин
Повернутись до змісту

6.12.8. Загальна характеристика вимірювання витрати трифазних і трикомпонентних речовин

На практиці нерідко виникає необхідність вимірювання витрати як трифазних, так і трикомпонентних речовин. Насамперед така необхідність виникає при гідротранспорті кускових і зернистих сипучих матеріалів. Так, пульпа після флотаційних машин і згущувачів на збагачувальних фабриках, як правило, містить газ. Пульпа, що містить газ, називається газованою пульпою. Знехтування зазначеною газовою фазою може привести до великої похибки при вимірюванні витрати пульпи. Крім того, на похибку вимірювання витрати буде впливати ковзання між окремими фазами, обумовлене нерівністю їх швидкостей. Як правило, швидкість твердої фази менша швидкості рідини, а швидкість останньої звичайно буває меншою швидкості газу. Зі збільшенням розміру твердих часток різниця між швидкостями зростає.

Природно, що вимірювання витрат трифазної і трикомпонентної сумішей є досить складним завданням і вимагає застосування принаймні трьох вимірювальних приладів або перетворювачів, а також обчислювального пристрою або схеми корекції.

Є пропозиції вимірювати витрати окремих компонентів трифазних або трикомпонентних речовин за допомогою трьох витратомірів, що характеризуються різними властивостями, а також за допомогою обчислювального пристрою, який визначає на основі показань цих приладів витрати окремих компонентів. Такий метод вимірювання в зазначених роботах названий методом специфічних потоків.

Так, наприклад, контроль трикомпонентного потоку, що складається з нафти, газу і води, можна здійснити за допомогою трьох витратомірів або трьох перетворювачів витрати: силового (коріолісового типу), реагуючою на загальну масову витрату потоку; камерного (шестеренного, лопатевого або іншого типів), реагуючою на загальну об'ємну витрату, і калориметричного, реагуючого на загальну теплову витрату.загрузка...