загрузка...
 
9.3.1. Капілярні віскозиметри (віскозиметри витікання)
Повернутись до змісту

9.3.1. Капілярні віскозиметри (віскозиметри витікання)

Принцип дії цих механічних віскозиметрів побудований на закономірності витікання рідини через капіляр, що описується законом Пуазейля:

,                                (9.12)

де Q - об'ємна витрата рідини;

d і l — внутрішній діаметр і довжина капіляра;

Р1, Р2— тиск до і після капіляра за потоком.

З формули (9.12) бачимо, що для вимірювання динамічної в'язкості при постійній об'ємній витраті рідини досить вимірювати перепад тиску на капілярі.

Подпись: 
Рисунок 9.6 - Схема капілярного віскозиметра
На рис.9.6 показана схема капілярного віскозиметра, у якому для створення постійної об'ємної витрати аналізованої рідини використовується шестеренний насос 1, який приводиться у рух синхронним двигуном 2. З насоса аналізована рідина надходить у змійовик 3, де нагрівається до температури масла, що заповнює термостат 6, а потім — у капіляр 4, розміри якого вибирають залежно від діапазону вимірюваних значень в'язкості. Перепад тисків на капілярі вимірюється дифманометром 5 із пневматичним або електричним уніфікованим вихідним сигналом, що пропорційний динамічній в'язкості аналізованої рідини. Температура в термостаті підтримується постійною і дорівнює 50 або 1000С. Діапазони вимірювання від 0-2 10-3Па·с до 0-1000 10-3 Па·с. Класи точності віскозиметра 1,5—2,5 (залежно від діапазону вимірювання).загрузка...