загрузка...
 
3.5 Маркетингові стратегії малих підприємств
Повернутись до змісту

3.5 Маркетингові стратегії малих підприємств

Функціону­вання малих підприємств на ринку пов'язано з великими про­блемами. Але за рахунок головної їх переваги – гнучкості, тобто здатності оперативно перебудовувати свою діяльність, малі підприємства мають ринкові перспективи. Малі підприємства можуть використовувати чотири основні види стратегій (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 – Основні види стратегій малого підприємства [14]

Стратегія копіювання – оригінальний товар може ста­ти об'єктом підробки як оригінальний, запатентований варіант – марочний продукт великого підприємства чи копії, "підробки" під оригінальний продукт, що випускається мали­ми підприємствами. Конкурентоспроможність забезпечується за рахунок низьких цін реалізації. Небезпека – зниження якості порівняно з оригіналом.

Стратегія оптимального розміру набуває застосуван­ня у тих галузях, де оптимальним є мале підприємство (торгів­ля, сфера побутового обслуговування).

Стратегія участі в продукті великого підприємства – малі підприємства виробляють комплектуючі складних виробів одного або кількох великих підприємств.

Стратегія використання переваг великого підприєм­ства – мале підприємство вступає у систему договірних відно­син з великим підприємством та одержує право оперувати на ринку від його імені та під його торговою маркою (франчайзинг). Франчайзинг частіше за все використовують у роздрібній торгівлі, на підприємствах харчування.

Спрямованість стратегій – зведення до мінімуму гостроти конкуренції з великими підприємствами та якнайкраще вико­ристання їх гнучкості.загрузка...