Маркетинговий менеджмент - Біловодська О.А.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 РОЗУМІННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1 Еволюція маркетингового менеджменту

1.2 Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту

1.3 Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах

1.4 Завдання процесу маркетингового менеджменту

1.5 Основні процедури процесу управління маркетингом підприємства

2 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР  НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту підприємства

2.2 Ділова етика в організації маркетингового менеджменту

2.3 Репутація та імідж підприємства

2.4 Діловий етикет

2.5 Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу

2.6 Еволюція організаційних структур маркетингу

2.7 Способи організації маркетингових структур

2.8 Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу

2.9 Принципи, алгоритм та вимоги створення маркетингових структур на підприємстві

3 СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ. МАРКЕТИНГОВІ ПРОГРАМИ

3.1 Теоретичні основи формування стратегії підприємства

3.2 Корпоративні стратегії: зміст та види

3.3 Конкурентні стратегії

3.4 Сутність і зміст стратегій маркетингу

3.5 Маркетингові стратегії малих підприємств

3.6 Особливості стратегії зростання середніх та великих  підприємств

3.7 Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування

3.8 Система маркетингового планування

3.9 Маркетинговий план як результат маркетингового планування

3.10 Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та особливості

3.11 Етапи маркетингового стратегічного планування

3.12 Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст тактичного плану маркетингу

3.13 Сутність та характерні риси маркетингового оперативного планування. Порядок розроблення оперативних планів маркетингу

3.14 Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм

3.15 Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу

4 КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1 Сутність та процес контролю маркетингової діяльності

4.2 Контролінг маркетингу

4.3 Ревізія маркетингу

4.4 Маркетинговий аудит: сутність та процес

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...