загрузка...
 
9.1.4 Основні етапи створення САУ
Повернутись до змісту

9.1.4 Основні етапи створення САУ

Етапи створення САУ можна подати у такому порядку:

Формулювання мети управління, вибір змінних, якими необхідно керувати, та каналів управління, формулювання вимог до них.

Вибір функціональної структури (конфігурації системи), місця включення коригуючих пристроїв.

Побудова математичної моделі функціонально необхідних елементів (у тому числі, можливо, об'єкта управління), вибір виду задачі ідентифікації (параметрична або непараметрична).

 Вибір еталонної передаточної функції, перехідної або частотної характеристики, що задовольняють вимоги якості управління.

Вибір та обґрунтування структури коригуючих пристроїв, розрахунок їх числових параметрів пристроїв.

Моделювання та дослідження САУ, що синтезується, з точки зору досягнення мети управління. Якщо якість САУ не задовольняє вимоги, необхідно змінити структуру системи, більш конструктивно вибрати функціонально необхідні елементи з урахуванням умов роботи або змінити структуру регулятора.

Формування технічного завдання, попереднє ескізне проектування, випробування дослідних зразків, впровадження у виробництво.

Названі етапи створення САУ і їх порядок не є догмою – залежно від вибраного методу синтезу деякі етапи можуть бути пропущені або багаторазово повторені.загрузка...