Теорія автоматичного управління:конспект лекцій: у 2 частинах. Ч. 2 «Синтез лінійних систем автоматичного управління» - Г. М. Худолей

ЗМІСТ

ВСТУП

Лекція 16 9 Синтез лінійних безперервних систем автоматичного управління (САУ) 9.1 Постановка задачі синтезу САУ 9.1.1 Визначення поняття синтезу САУ

9.1.2 Вимоги до промислових систем управління (критеріальна стратегія синтезу)

9.1.3 Методологічні основи синтезу

9.1.4 Основні етапи створення САУ

9.1.5 Класифікація методів розв’язання задач синтезу

9.1.6 Коригуючі пристрої і способи їх включення в САУ

9.2 Наближені методи параметричного синтезу 9.2.1 Типові закони управління, регулятори і особливості їх застосування

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

Лекція 17 9.2.2 Формульний метод визначення настроювань регулятора

9.2.3 Метод незгасаючих коливань (метод Циглера-Ніколса)

9.2.4 Метод налаштування регуляторів за номограмами

9.2.5 Експериментальні методи настроювання регулятора

9.2.6 Розрахунок оптимальних налаштувань регулятора методом розширених частотних характеристик (щодо обмеження на міру загасання)

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

Лекція 18 9.2.7 Метод визначення оптимальних настроювань регулятора за частотним показником коливальності (метод В. Я. Ротача)

9.3 Точні методи параметричного синтезу 9.3.1 Синтез системи управління за мінімумом інтегральної оцінки якості

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

Лекція 19 9.4 Методи структурно-параметричного синтезу 9.4.1 Синтез системи управління методом ЛАЧХ

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

Лекція 20 9.4.2 Структурно-параметричний синтез ідеального регулятора (регулятор Ресвіка)

9.4.3 Метод стандартних перехідних функцій

9.5 Реалізація коригуючих пристроїв (регуляторів)

9.5.1 Пасивні чотириполюсники постійного струму

9.5.2 Активні чотириполюсники постійного струму

Питання самоконтролю і для підготовки до тестового контролю

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Список використаної літератури



загрузка...