загрузка...
 
Питання самоконтролю і для підготовки до тестового контролю
Повернутись до змісту

Питання самоконтролю і для підготовки до тестового контролю

Чому дорівнює передаточна функція ідеального регулятора при розімкненому управлінні?

Як відтворюється завдання в ідеальній САУ розімкненого типу?

Як компенсується в ідеальній САУ вимірюваний сигнал збурення?

У чому суть ідеї ідеальної САУ замкнутого типу?

Якщо в ідеальній САУ математична модель точно збігається з об’єктом, якому регулятору це відповідає і з якими параметрами?

Наскільки можлива технічна реалізація ідеального безінерційного регулятора?

Яку динамічну ланку повинен містити ідеальний регулятор?

З якої причини технічна реалізація ідеального регулятора для динамічного об’єкта із запізнюванням неможлива?

Яке припущення приймається, щоб уможливити технічну реалізацію ідеального регулятора для об’єкта із запізнюванням?

Чому відповідає передаточна функція упереджувача Сміта?

Як компенсується дія збурення в ідеальному регуляторі Ресвіка порівняно з розімкненою системою?

У чому загальний недолік методу зворотного оператора?

Чому приблизно відповідає ідеальний регулятор Ресвіка для об’єкта першого порядку із запізнюванням?

Чому приблизно відповідає ідеальний регулятор Ресвіка для об’єкта другого порядку із запізнюванням?

Що береться за еталон при синтезі САУ щодо перехідних функцій?

Для якого виду синтезу виникає завдання технічної реалізації синтезованого закону?

З яких елементів складаються пасивні чотириполюсники?

Яким має бути навантаження пасивного чотириполюсника, щоб його характеристики відповідали теоретичним?

У чому перевага пасивних чотириполюсників?

Який головний недолік пасивних чотириполюсників?

В чому основний недолік послідовного з’єднання пасивних чотириполюсників?

Що потрібно зробити, щоб виключити взаємовплив каскадів пасивних чотириполюсників один на одного?

Чим принципово відрізняються активні чотириполюсники від пасивних?

Назвіть переваги активних чотириполюсників?

За допомогою яких: активних чи пасивних чотириполюсників простіше здійснити підсумовування сигналів на вході?

У чому головний недолік активних чотириполюсників?загрузка...