загрузка...
 
Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

Для яких видів об'єктів використовується формульний метод визначення настроювань регуляторів?

Метод Циглера-Ніколса є точним чи наближеним методом настроювання регуляторів?

Яке настроювання і до якого моменту змінюють у методі Циглера-Ніколса на першому етапі настроювань?

У чому суть другого етапу настроювання за методом Циглера-Ніколса?

Чому метод розрахунку настроювань регулятора за номограмами точніший за формульний?

У чому головна перевага експериментальних методів настроювання регуляторів?

На основі якого методу настроювань базується експериментальний метод незгасаючих коливань?

Чому застосування методу незгасаючих коливань на практиці обмежене?

Із чим пов'язаний показник ступеня загасання перехідного процесу: із запасом стійкості чи з розміщенням найближчого до уявної осі кореня?

Системою якого порядку приблизно замінюється система управління при використанні методу розширених частотних характеристик?

Чим визначається величина показника міри коливальності системи?

Як отримується розширена частотна характеристика з передаточної функції системи?

Який сигнал потрібно подати на вхід системи для отримання розширеної частотної характеристики експериментально?

Якщо розширена частотна характеристика розімкненої системи з мірою коливальності m не охоплює точку (-1, j0), то що це означає для замкнутої системи?

У яких координатах будується лінія рівного загасання при використанні методу розширених частотних характеристик?

Які умови використовуються для отримання рівняння лінії рівного загасання з критерію Найквіста при використанні методу розширених частотних характеристик?

Що виконується на першому етапі визначення настроювань регулятора за методом розширених частотних характеристик?

Що виконується на другому етапі визначення настроювань регулятора за методом розширених частотних характеристик?

У скільки етапів виконується розрахунок настроювань П-регулятора за методом розширених частотних характеристик?

Які дві умови задовольняють настроювання регулятора при використанні методу розширених частотних характеристик?

Які критерії стійкості використовуються при побудові лінії рівного загасання при використанні методу розширених частотних характеристик?загрузка...