загрузка...
 
Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

На які два великі класи поділяють усі математичні задачі ТАУ?

Яка із задач: аналізу або синтезу є зворотною задачею?

Які підзадачі розв’язуються в процесі розв’язання задачі синтезу САУ?

Які вихідні дані потрібні для синтезу САУ?

Відомо, що для синтезу САУ потрібні такі дані: математична модель ОУ і показники якості. Що із зазначеного є невід'ємною властивістю об'єкта?

Які основні вимоги висуваються до промислових систем управління?

Що належить до незмінної частини функціональної структури САУ?

Що належить до змінюваної частини функціональної структури САУ?

Що на практиці визначають в першу чергу при проектуванні: алгоритмічну чи функціональну структуру САУ?

Які дії необхідно зробити, якщо спроектована САУ не задовольняє вимоги?

Які способи включення коригуючи пристроїв вам відомі?

До якого способу включення коригуючого пристрою належить гнучкий зворотний зв'язок?

Для яких цілей в САУ застосовується регулятор?

Що технічно може включатися до складу регулятора?

Які два види регуляторів, що розрізняються за видами споживання енергії, ви знаєте?

У чому головна перевага регуляторів прямої дії?

Назвіть види регуляторів непрямої дії залежно від конкретного виду зовнішнього джерела енергії?

У чому переваги і недоліки електричних регуляторів непрямої дії?

Запишіть рівняння, що описує закон роботи П-регулятора.

Який головний недолік систем із П-регулятором?

Який із регуляторів П чи І забезпечує кращі динамічні характеристики системи?

Як можна поліпшити статичну точність систем із регулятором, у складі якого є пропорційна складова?

Яка головна перевага систем з І-регулятором?

Чи можна використати І-регулятор для управління об'єктами без самовирівнювання?

Які два параметри настроювань має ПІ-регулятор?

Як поводиться ПІ-регулятор в області низьких частот, а як - в області високих?

Що загального між І- і ПІ-регуляторами?

Від чого залежить сигнал управління, що виробляється ПД-регулятором?

Яка особливість ФЧХ сприяє поліпшенню стійкості систем з ПД-регулятором?

Через що ПД-регулятори не використовуються на практиці?

Які закони управління реалізовані в ПІД-регуляторі?

Які дві головні переваги властиві системам з ПІД-регулятором?

Чим реальні промислові регулятори відрізняються від ідеальних?загрузка...