загрузка...
 
Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю і підготовки до тестового контролю

Форма і параметри яких характеристик прямо пов’язані з прямими показниками якості перехідних процесів?

Що ми передусім досягаємо введенням у прямий ланцюг системи управління корегуючих ланок?

У чому головна причина значного поширення методів синтезу на основі ЛАЧХ?

Що задають як вихідні дані для методів синтезу на основі ЛАЧХ?

Що таке «бажана» ЛАЧХ?

Що таке «незмінна» ЛАЧХ?

Як отримати ЛАЧХ коригуючої ланки, якщо відомі «бажана» і «незмінна» ЛАЧХ?

Для систем якого типу застосовується методи синтезу на основі ЛАЧХ?

На які ділянки умовно ділять «бажану» ЛАЧХ?

На які властивості системи переважно впливає характер поведінки «бажаної» ЛАЧХ в області низьких частот?

На які властивості системи переважно впливає характер поведінки «бажаної» ЛАЧХ в області середніх частот?

На які властивості системи переважно впливає характер поведінки «бажаної» ЛАЧХ в області високих частот?

Чим визначається нахил низькочастотної асимптоти «бажаної» ЛАЧХ?

Чим визначається ордината низькочастотної асимптоти «бажаної» ЛАЧХ на частоті 1 Гц?

Яка має бути ширина низькочастотної частини «бажаної» ЛАЧХ, щоб забезпечити якомога більшу смугу пропускання частот системою?

Яка частина ЛАЧХ системи найчастіше піддається корекції при синтезі?

З якою частиною ЛАЧХ системи пов’язано поняття «область значущих частот»?

Який нахил асимптоти «бажаної» ЛАЧХ найбільш характерний в області частоти зрізу?

Який нахил асимптоти «бажаної» ЛАЧХ треба мати в області високих частот?

Що необхідно додатково контролювати в області частоти зрізу при синтезі на основі ЛАЧХ?

Як отримують передаточну функцію коригуючої ланки при синтезі на основі ЛАЧХ?

Для чого використовують передаточну функцію коригуючої ланки при синтезі на основі ЛАЧХ?

Що є завершальним етапом синтезу на основі ЛАЧХ?

Який вид дійсної частотної характеристики береться як еталон при побудові «бажаної» ЛАЧХ методом Солодовникова?

Звідки отримують значення частоти зрізу при побудові «бажаної» ЛАЧХ методом Солодовникова?

Яку частоту: верхню або нижню обмежує максимально допустиме прискорення виконавчого органу при побудові «бажаної» ЛАЧХ методом Солодовникова?

Що використовується як еталон при побудові «бажаної» ЛАЧХ за номограмами?

Які додаткові вимоги враховують при виборі типової ЛАЧХ при побудові «бажаної» ЛАЧХ за методом Санковського-Сигалова?загрузка...