загрузка...
 
Лекція 17 9.2.2 Формульний метод визначення настроювань регулятора
Повернутись до змісту

Лекція 17 9.2.2 Формульний метод визначення настроювань регулятора

Метод використовується для швидкої, наближеної оцінки значень параметрів настроювання типових промислових регуляторів для трьох видів типових перехідних процесів: аперіодичного, з 20-процентним перерегулюванням і отриманого з умови мінімуму квадратичного інтегрального критерію якості. Метод може бути застосований як для статичних об'єктів із самовирівнюванням (додаток А, табл. А.1), які апроксимуються передаточною функцією

,                               (9-10)

де - коефіцієнт підсилення та стала часу об’єкта управління;  - чисте транспортне запізнювання, так і для об'єктів без самовирівнювання (додаток А, табл. А.2) з передаточною функцією виду

.                                   (9-11)

Наведені в таблицях формули отримані за результатами моделювання.загрузка...