загрузка...
 
9.5.2 Активні чотириполюсники постійного струму
Повернутись до змісту

9.5.2 Активні чотириполюсники постійного струму

Загальна схема такого чотириполюсника наведена на рис. 9.22. В активних чотириполюсниках використовуються операційні підсилювачі з дуже великим коефіцієнтом підсилення (50000 і більше), що охоплені глибоким зворотним зв’язком. У прямий і зворотний ланцюг активного чотириполюсника вклю-чаються резистори, конденсатори або (рідше) індуктивності. При досить великому коефіцієнті передачі операційного підсилювача передаточна функція пристрою з великою точністю дорівнює

.                                 (9-58)

Знак мінус попереду свідчить про те, що знак напруги  протилежний знаку , тобто фаза сигналу на такому пристрої змінюється на 1800.

Варіюючи вид операторів ,  і параметри їх елементів, можна отримати різноманітні передаточні функції.

Активні чотириполюсники вдається виконати так, що вони здійснюють майже ідеальне диференціювання або інтегрування сигналу, особливо в обмеженій смузі частот. Передаточний коефіцієнт може бути дуже високим. Також дуже просто здійснити підсумовування декількох сигналів на вході. Окрім цього, у них відсутній головний недолік пасивних чотириполюсників – взаємовплив між каскадами. Усе це безперечні позитивні сторони активних чотириполюсників. Проте вони значно складніші і дорожчі за пасивні.

Окрім названих, як коригуючі пристрої використовуються:

пасивні чотириполюсники змінного струму;

диференціювальні трансформатори;

тахогенератори постійного і змінного струму та інше.загрузка...