загрузка...
 
9.2.4 Метод налаштування регуляторів за номограмами
Повернутись до змісту

9.2.4 Метод налаштування регуляторів за номограмами

На відміну від формульного методу, метод розрахунку за номограмами дозволяє більш точно визначити настроювання регулятора, оскільки враховує наявність нелінійної залежності між параметрами налаштувань регулятора  і величиною відношення чистого запізнювання до сталої часу об'єкта .

У спеціальній літературі [11] наводяться номограми для розрахунку налаштувань ПІ- і ПІД-регуляторів для об'єктів з самовирівнюванням першого і другого порядків із запізнюванням для перехідних процесів з 20% перерегулюванням.

На рис. 9.7 як приклад показана номограма для розрахунку налаштувань ПІ-регулятора для об'єкта управління, що описується ланкою першого порядку із запізнюванням виду (9-10).

Необхідно мати на увазі, що сучасні електронні й мікропро-цесорні регулятори реалі-зують ПІ- і ПІД-закони регулювання із залежними налаштуваннями (у формі рівнянь 9-9 або 9-9а), а пневматичні регулятори - із незалежними налашту-ваннями виду

                                (9-13)

Диференціальна складова промислових регуляторів, як правило, реалізується у вигляді

,                                               (9-14)

де  - коефіцієнт посилення за диференціальною складовою (вибирається в діапазоні від 1 до 10); - стала часу фільтра. Ці параметри визначаються із співвідношення . Чим вищий рівень перешкод у вихідному сигналі об'єкта, тим меншою рекомендується брати величину .загрузка...