загрузка...
 
Питання для самоперевірки
Повернутись до змісту

Питання для самоперевірки

Охарактеризуйте сутність фінансового механізму як складової частини господарського механізму. Розгляньте структуру та складові фінансового механізму.

Опишіть процес функціонування фінансового механізму.

дайте визначення управління фінансами. Назвіть органи, що здійснюють управління фінансами в Україні.

Охарактеризуйте стратегію і тактику управління фінансами.

Що таке «фінансове планування»?

Охарактеризуйте основні види фінансових планів.

Розгляньте основні етапи та методи фінансового планування.

Дайте визначення фінансового контролю.

Які є форми і види фінансового контролю?

Охарактеризуйте методи здійснення фінансового контролю.загрузка...