Фінанси: конспект лекцій. Частина 1 - К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко

Зміст

вступ

ТЕМА 1 СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ

1.1 Виникнення фінансів, їх зв'язок із державою й розвитком товарно-грошових відносин

1.2 Сутність і необхідність фінансів

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 2 ФІНАНСОВА СИСТЕМА

2.1 Поняття фінансової системи

2.2 Фінансова система за внутрішньою структурою

2.3. Фінансова система за організаційною побудовою. Органи управління фінансовою системою, їх завдання та функції

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 3 СУТНІСТЬ, СКЛАД І ТИПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1.Сутність фінансової політики

3.2 Фінансова стратегія й фінансова тактика

3.3 Види фінансової політики

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 4 СКЛАД ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

4.1 Сутність фінансового механізму.

4.2 Управління фінансами

4.3 Фінансове планування

4.4 Фінансовий контроль

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 5 СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ Й РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

5.1 Сутність бюджету

5.2 Бюджетний устрій і бюджетна система України

5.3 Бюджетна класифікація

5.4 Склад і структура доходів бюджету

5.5 Склад і структура видатків бюджету

5.6 Бюджетний дефіцит: сутність, причини, наслідки

5.7 Бюджетний процес в Україні

5.8 Основи кошторисного фінансування

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 6 ПОДАТКОВА СИСТЕМА

6.1 Податкова система й податкова політика

6.2 Поняття й основні елементи податку

6.3 Податок на доходи фізичних осіб

6.4 Податок на прибуток підприємств

6.5 Податок на додану вартість

6.6 Акцизний податок

6.7 Плата за землю

6.8 Спрощена система оподатковування. Фіксований сільськогосподарський податок. Єдиний податок.

6.9 Фіксований сільськогосподарський податок

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 7 ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

7.1 Загальна характеристика державних цільових фондів

7.2 Розмір єдиного соціального внеску.

7.3 Пенсійний фонд України. Його характеристика

7.4 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами пов'язаними з похованням

7.5 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

7.6 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Висновки

Питання для самоперевірки

ТЕМА 8МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

8.1 Система місцевих бюджетів

8.2 Доходи і видатки місцевих бюджетів

8.3 Місцеві податки і збори

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Туристичний збір

8.4  Цільові фонди місцевого самоврядування

Висновки

Питання для самоперевірки

список літератури

Додаток А Ставки акцизного податкузагрузка...