загрузка...
 
Питання для самоперевірки
Повернутись до змісту

Питання для самоперевірки

Охарактеризуйте бюджет держави як економічну категорію.

Охарактеризуйте бюджет держави як фінансовий план.

Проаналізуйте бюджетне законодавство в Україні.

Чому дорівнює бюджетний період?

Сутність та необхідність консолідованого (зведеного) бюджету України. Що включає зведений бюджет України?

Що включає зведений бюджет Автономної республіки Крим?

Що включає зведений бюджет області?

Що включає зведений бюджет району?

Що включає зведений бюджет міста з районним поділом?

Визначте поняття «бюджетний устрій» та «бюджетна система».

Охарактеризуйте бюджетну систему України та її ланки.

Назвіть та охарактеризуйте положення та принципи, на яких базується бюджетна система України

Що таке бюджетна класифікація? Назвіть її складові частини.

Охарактеризуйте доходи державного бюджету. Класифікація доходів бюджету.

Проаналізуйте методи формування доходів бюджету.

Визначте поняття видатків державного бюджету.

Назвіть бюджетні класифікації видатків бюджету.

Що таке функціональна класифікація видатків бюджету? Наведіть приклади.

Що таке відомча класифікація видатків бюджету? Наведіть приклади.

Що таке програмно-цільова класифікація видатків бюджету?

Що таке економічна класифікація видатків бюджету? Наведіть приклади.

Що таке профіцит та дефіцит бюджету.

вкажіть показники рівня дефіциту бюджету.

Охарактеризуйте види бюджетного дефіциту.

Які є джерела фінансування бюджетного дефіциту?

Визначте основні напрямки скорочення бюджетного дефіциту.

Поняття та основні стадії бюджетного процесу.

Поняття кошторису. Які установи фінансуються на основі кошторисного фінансування?

Які показники використовуються при кошторисному фінансуванні?загрузка...