загрузка...
 
7.2 Розмір єдиного соціального внеску.
Повернутись до змісту

7.2 Розмір єдиного соціального внеску.

Таблиця 7.1 – Платники, об’єкт оподаткування та ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Платник

Об’єкт оподаткування

Ставка

1 роботодавці:

 

 

-підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору;

нарахована  заробітна плата  за  видами  виплат,  які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній  формі та суму винагороди фізичним  особам  за  виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (нарахована зарплата)

Ставки залежно від класу професійного ризику виробництва зазначені у таблиці 7.2

Для бюджетних установ 36,3 %.

Якщо використовується праця найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації 45,96% для нарахованої зарплати цих осіб.

Для винагород за цивільно-правовими договорами 34,7%.

Для військових частин щодо грошового забезпечення військовослужбовців 34,7%.

Для організацій, де працюють інваліди 8,41% фонду оплати праці інвалідів, якщо це організації інвалідів (УТОГ, УТОС), де інвалідів більше 50 %, то ставка ЄСВ 5,3%

- фізичні особи - підприємці, зокрема ті,  які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

- фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно

2 працівники - громадяни України,  іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами та особи без  громадянства, що працюють на вказаних вище підприємствах та у фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)

нарахована зарплата

3,6 %, крім тих, що мають право на пенсії за спеціальними законами**.

Для тих, що отримують пенсії за спеціальними законами ** 6,1%.

Для інвалідів, які  працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, 2,85%

3 фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за  цивільно-правовими  договорами  (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців)

винагорода за цивільно-правовими договорами

2,6 %.

4 фізичні  особи - підприємці,  в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени  сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності

Крім «спрощенців»

сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та сума доходу,  що  розподіляється  між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними  підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір  мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)* (сума доходу, не менше мінімального страхового внеску)

Для  «спрощенців»

Суми, що визначаються  такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу

34,7 %, за бажанням можуть брати участь на добровільних засадах у соцстрахуванні з тимчасової втрати працездатності ЕСВ у розмірі 36,6%, у соцстрахуванні від нещасних випадків на виробництві 36,21 %, за всіма видами соціального страхування 38,11%

5 особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями

сума доходу, не менше мінімального страхового внеску

34,7 %

6

6.1 громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах підприємств та міжнародних організацій;

6.2  громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України

нарахована зарплата

3,6 %, крім тих, що мають право на пенсії за спеціальними законами**

Для тих, що отримують пенсії за спеціальними законами ** 6,1%

7 особи, які працюють на виборних  посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді

нарахована зарплата

3,6 %, крім тих, що мають право на пенсії за спеціальними законами**

Для тих, що отримують пенсії за спеціальними законами ** 6,1%

8 працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної на постійній основі

нарахована зарплата

3,6 %, крім тих, що мають право на пенсії за спеціальними законами**

Для тих, що отримують пенсії за спеціальними законами ** 6,1%

9 військовослужбовці (крім  військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу

сума грошового  забезпечення

2,6%

10 батьки - вихователі  дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони  отримують грошове забезпечення

за рахунок коштів  державного бюджету  в порядку, встановленому КМУ, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу (мінімальний страховий внесок за рахунок держбюджету)

 

11 особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності

сума  допомоги  по тимчасовій непрацездатності

2%

12 особи, які проходять строкову військову службу у Збройних силах  України

мінімальний страховий внесок за рахунок держбюджету

 

13 особи, які отримують допомогу  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

мінімальний страховий внесок за рахунок держбюджету

 

14 один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а  також  непрацюючі  працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який досяг  80-річного віку, якщо такі   непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

мінімальний страховий внесок за рахунок держбюджету

 

*До членів сімей фізичних осіб -  підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької  діяльності, належать дружина  (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або  цивільно-правових відносинах  з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність  і  отримують  від  цього частину доходу

**відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну  підтримку  засобів масової інформації та соціальний захист журналістів",  "Про  наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою ВРУ від 13 жовтня 1995 року, а також льотних  екіпажів повітряних суден цивільної авіації

Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок  нараховується на суму, що визначається  шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Єдиний внесок нараховується на зазначені у таблиці суми не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми  утримань, що здійснюються  відповідно до закону або за договорами  позики, придбання товарів та виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій щодо його сплати не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Таблиця 7.2 – Розмір єдиного страхового внеску для роботодавців

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

1

36,76

35

37,78

2

36,77

36

37,86

3

36,78

37

37,87

4

36,79

38

37,96

5

36,8

39

37,97

6

36,82

40

37,99

7

36,83

41

38

8

36,85

42

38,03

9

36,86

43

38,05

10

36,88

44

38,1

11

36,9

45

38,11

12

36,92

46

38,19

13

36,93

47

38,24

14

36,95

48

38,26

15

37

49

38,28

16

37,04

50

38,45

17

37,06

51

38,47

18

37,13

52

38,52

19

37,16

53

38,54

20

37,17

54

38,57

21

37,18

55

38,66

22

37,19

56

38,74

23

37,26

57

39,01

24

37,3

58

39,02

25

37,33

59

39,1

26

37,39

60

39,48

27

37,45

61

39,76

28

37,51

62

39,9

29

37,58

63

40,19

30

37,6

64

40,4

31

37,61

65

42,61

32

37,65

66

42,72

33

37,66

67

49,7

34

37,77

 

 

Розподіл єдиного страхового внеску для роботодавців за різними фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування наведений у табл. 7.3.

Таблиця 7.3 – Розподіл ЄСВ за фондами соціального страхування

клас професій-ного ризику

виробницт-ва

Загальнообов'яз-кове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

Загальнообов'яз-кове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Загальнообов'яз-кове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Загальнообов'яз-кове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

1

2

3

4

5

 

1

90,3156

4,0805

3,8085

1,7954

 

2

90,291

4,0794

3,8075

1,8221

 

3

90,2665

4,0783

3,8064

1,8488

 

4

90,2419

4,0772

3,8054

1,8755

 

5

90,2174

4,0761

3,8043

1,9022

 

6

90,1683

4,0739

3,8023

1,9555

 

7

90,1439

4,0728

3,8012

1,9821

 

8

90,0949

4,0706

3,7992

2,0353

 

9

90,0704

4,0695

3,7982

2,0619

 

10

90,0217

4,0672

3,7961

2,115

 

11

89,973

4,065

3,794

2,168

 

12

89,9242

4,0628

3,792

2,221

 

13

89,8998

4,0617

3,791

2,2475

 

14

89,8512

4,0595

3,7889

2,3004

 

15

89,7297

4,0541

3,7838

2,4324

 

16

89,6328

4,0497

3,7797

2,5378

 

17

89,5844

4,0475

3,7777

2,5904

 

18

89,4156

4,0399

3,7705

2,774

 

19

89,3434

4,0366

3,7675

2,8525

 

20

89,3193

4,0355

3,7665

2,8787

 

21

89,2953

4,0344

3,7655

2,9048

 

22

89,2713

4,0333

3,7645

2,9309

 

23

89,1035

4,0258

3,7574

3,1133

 

24

89,008

4,0214

3,7534

3,2172

 

25

88,9366

4,0182

3,7503

3,2949

 

26

88,7938

4,0118

3,7443

3,4501

 

27

88,6516

4,0053

3,7383

3,6048

 

28

88,5098

3,9989

3,7323

3,759

 

29

88,3448

3,9915

3,7254

3,9383

 

30

88,2978

3,9894

3,7234

3,9894

 

31

88,2744

3,9883

3,7224

4,0149

 

32

88,1805

3,9841

3,7185

4,1169

 

33

88,1572

3,983

3,7175

4,1423

 

34

87,9005

3,9714

3,7066

4,4215

 

35

87,8771

3,9704

3,7057

4,4468

 

36

87,6915

3,962

3,6978

4,6487

 

37

87,6683

3,9609

3,6969

4,6739

 

38

87,4605

3,9515

3,6881

4,8999

 

39

87,4375

3,9505

3,6871

4,9249

 

40

87,3914

3,9484

3,6852

4,975

 

41

87,3684

3,9474

3,6842

5,0

 

42

87,2995

3,9443

3,6813

5,0749

 

43

87,2536

3,9422

3,6794

5,1248

 

44

87,1392

3,937

3,6745

5,2493

 

45

87,1162

3,936

3,6736

5,2742

 

46

86,9338

3,9277

3,6659

5,4726

 

47

86,8201

3,9226

3,6611

5,5962

 

48

86,7747

3,9205

3,6592

5,6456

 

49

86,7293

3,9185

3,6573

5,6949

 

50

86,3459

3,9012

3,6411

6,1118

 

51

86,3011

3,8991

3,6392

6,1606

 

52

86,1889

3,8941

3,6345

6,2825

 

53

86,1442

3,8921

3,6326

6,3311

 

54

86,0773

3,889

3,6298

6,4039

 

55

85,8769

3,88

3,6213

6,6218

 

56

85,6995

3,872

3,6138

6,8147

 

57

85,1064

3,8452

3,5888

7,4596

 

58

85,0846

3,8442

3,5879

7,4833

 

59

84,9105

3,8363

3,5806

7,6726

 

60

84,0932

3,7994

3,5461

8,5613

 

61

83,5011

3,7726

3,5211

9,2052

 

62

83,208

3,7594

3,5088

9,5238

 

63

82,6075

3,7323

3,4835

10,1767

 

64

82,1782

3,7129

3,4653

10,6436

 

65

77,916

3,5203

3,2856

15,2781

 

66

77,7153

3,5112

3,2772

15,4963

 

67

66,8008

3,0181

2,8169

27,3642

 

Для бюджетних установ сума ЄСВ розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (ФБ) - 4,1322 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, (ФСС) - 3,8567 відсотка;

на загальнообов'язкове  державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (ФНВ), - 0,551 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  (до солідарної системи) (ПФУ) - 91,4601 відсотка.

Сума ЄСВ для найманих працівників розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (ФБ)- 16,6667 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з  тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (ФСС), - 27,7778 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) (ПФУ)- 55,5555 відсотка.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими  кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).

Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках Пенсійного фонду, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій.загрузка...