загрузка...
 
Питання для самоперевірки
Повернутись до змісту

Питання для самоперевірки

Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, розвиток.

Соціальне страхування, його суть, особливості. Розвиток системи соціального страхування в Україні.

Сутність та основні засади визначення розміру єдиного соціального внеску.

Розмір єдиного соціального внеску для роботодавців та найманих працівників.

Розмір єдиного соціального внеску для бюджетних установ та підприємців.

Охарактеризуйте інші випадки нарахування єдиного соціального внеску.

Пенсійний фонд України. Джерела і порядок формування Пенсійного фонду України, склад його видатків.

Розвиток системи пенсійного забезпечення. Сутність пенсійної реформи.

Формування і використання фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття, його призначення, джерела формування і напрями використання.

Фонд соціального страхування у зв’язку з виробничим травматизмом та професійними захворюваннями, його призначення, джерела формування і напрями використання.загрузка...