загрузка...
 
Висновки
Повернутись до змісту

Висновки

Державні цільові фонди – це сукупність фондів коштів, що перебувають у розпорядженні центральних і місцевих органів влади. Державні цільові фонди є однією з ланок державних фінансів, порядок їх формування й витрати регламентуються законодавчими актами. Джерелом державних цільових фондів (як державного, так і місцевих бюджетів) є національний дохід країни. А мобілізація коштів здійснюються в основному через спеціальні внески (найчастіше обов'язкові).

Соціальні фонди утворюють систему соціального страхування. В Україні ведеться Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування – організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру  страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування введений в дію з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2011 р. внески до чотирьох фондів соціального страхування (без медичного) сплачувались підприємствами окремо до кожного. Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Пенсійний фонд України створений у 1992 році з метою забезпечення виконання Закону України «Про пенсійне забезпечення». Кошти фонду не включаються в Державний бюджет і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги.

В Україні продовжується пенсійна реформа. З 1 січня 2004 р. введений в дію Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року. Верховна рада влітку прийняла нові зміни до пенсійного законодавства, що приведуть до збільшення пенсійного віку та розміру страхового стажу для отримання пенсії.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності та на випадок смерті, а також для надання послуг з санаторно-курортного лікування й оздоровлення застрахованим особам і членам їх сімей створений у 1991 році у вигляді єдиного Фонду соціального страхування, пізніше Фонд соціального страхування був реформований і перетворений у три фонди соціального страхування. За даним видом соціального страхування надають такі види матеріального забезпечення й соціальних послуг:

1) допомогу з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом родини);

2) допомогу на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних і осіб, що загинули від нещасного випадку на виробництві);

3) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам і членам їх родин, у дитячі оздоровчі установи, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг з позашкільної роботи з дітьми).

Донедавна Фонд соціального страхування на випадок безробіття називався Державний фонд сприяння зайнятості населення. Він був створений для фінансування передбачених програмами зайнятості населення заходів щодо:

професійної орієнтації населення, професійного навчання працівників, що вивільняються, і безробітних, сприяння в їх працевлаштуванні, виплаті матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям;

надання безпроцентного кредиту безробітним на займання підприємницькою діяльністю;

створення й розвитку навчально-матеріальної бази, інформаційно-обчислювальних центрів, центрів профорієнтації, підготовки й навчання працівників, службових приміщень і власних підприємств служби зайнятості тощо.

Він є загальнодержавним позабюджетним цільовим фондом, самостійною фінансовою системою. Розпорядником коштів фонду є державна служба зайнятості.

Страхування від нещасного випадку й професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя й здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. Цей фонд був створений у квітні 2001 р. замість існуючого раніше фонду охорони праці.

Завданнями страхування від нещасних випадків є: проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням і іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці; відновлення здоров'я й працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків і професійних захворювань; відшкодування матеріального й морального збитку застрахованим і членам їх родин.загрузка...