загрузка...
 
7.3 Пенсійний фонд України. Його характеристика
Повернутись до змісту

7.3 Пенсійний фонд України. Його характеристика

Пенсійний фонд України створений у 1992 році з метою забезпечення виконання Закону України «Про пенсійне забезпечення». Кошти фонду не включаються в Державний бюджет і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги.

Правовий відносини в сфері пенсійного страхування базуються на Конституції України й регулюються:

Кодексом законів про працю України;

Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5.11.1991 року № 1788-ХІІ зі змінами й доповненнями;

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-ІV;

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року № 1058-І;

Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.07.2000 року № 91-І зі змінами й доповненнями й іншими.

Завдання Пенсійного фонду України:

забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до законодавства України;

забезпечення збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску (в тому числі прогнозування надходження ЄСВ, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування);

розширене відтворення коштів фонду на основі принципів самофінансування;

організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;

контроль за своєчасним надходженням страхових внесків у цей фонд;

контроль за правильною витратою коштів фонду;

участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку;

участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалювання системи пенсійного забезпечення й порядку підвищення розміру пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і т. д.

Джерела надходжень у пенсійний фонд України такі:

частина ЄСВ, що надходить від суб'єктів господарювання й громадян;

суми фінансових санкцій, отриманих за порушення строків і сум сплати обов'язкових внесків у фонд;

кошти Державного бюджету, призначені для виплати пенсій військовослужбовцем;

добровільні внески й пожертвування;

інші надходження.

Система управління загальнодержавним пенсійним страхуванням показана на рисунку 7.2.

Основними напрямками використання коштів Пенсійного фонду є:

виплата пенсій;

підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;

реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей і інших категорій населення;

забезпечення поточної діяльності й утримання органів управління Фонду;

відтворення коштів Пенсійного фонду;

організація роз'яснювальної роботи серед населення й здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду.

Кошти Пенсійного фонду зберігаються на розрахункових рахунках в установах банку й вилученню не підлягають. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні операції, надання позик.

У випадку відсутності заборгованості з виплати пенсій тимчасово вільні кошти можуть бути використані на придбання державних цінних паперів.

 

 

Рисунок 7.2 – Система управління загальнодержавним пенсійним страхуванням

В Україні продовжується пенсійна реформа. З 1 січня 2004 р. введений в дію Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року (новий закон про пенсії). Крім того, не припинилась дія так званого старого Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5.11.1991 р. Новим законом замість існуючої раніше солідарної пенсійної системи законодавчо вводиться трирівнева система пенсійного забезпечення. Ще протягом 25 років будуть паралельно діяти старий і новий закони України з пенсійного забезпечення громадян, громадяни зможуть самі вибирати, за яким законом їм буде нараховуватися пенсія. Тобто, якщо пенсія вище за старим законом, то людина буде одержувати пенсію в такому розмірі, якщо пенсія вище за новим законом, то буде призначена вища пенсія. Крім того 10 вересня 2011 р., Президент України підписав Закон, прийнятий Верховна радою ще 8 липня 2011 р. що стосується змін до пенсійного законодавства. Ці зміни вступають в дію з 1 жовтня 2011 р. Відповідно до вказаного закону всі пенсії, що призначені до введення його в дію, будуть виплачуватися у встановлених раніше розмірах без будь-яких обмежень, у тому числі і працюючим пенсіонерам. А пенсіонерам, які вийдуть на пенсію після 1 жовтня 2011 р., максимальний розмір пенсії буде обмежений на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (з 1.10.2011 р. – 7840 грн), також буде відбуватись поступове протягом 10 років – по півроку за рік – підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, підвищується мінімальний страховий стаж для призначення пенсії за віком з 5 до 15 років та інші зміни.

Пенсійне забезпечення в результаті пенсійної реформи в рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування базується в основному на принципі солідарності із впровадженням часткової капіталізації обов'язкових страхових зборів (внесків) на персональних накопичувальних рахунках застрахованих осіб.

Таким чином, виокремлюються 3 рівні пенсійної системи в результаті реформи (див. рисунок 7.3):

 

Рисунок 7.2 – Впроваджувана система пенсійного забезпечення

Перший рівень – солідарна система пенсійних виплат (пенсії з поточних надходжень), що є обов'язковою й передбачає встановлення розмірів пенсій залежно від страхового стажу й розміру заробітної плати, з якої сплачені внески, облік останніх здійснюється персоніфіковано в Пенсійному фонді України.

Другий рівень – система накопичувального пенсійного забезпечення в рамках загальнообов'язкового пенсійного страхування. Впровадження цієї системи передбачає акумулювання персоніфікованої частини внесків громадян, що накопичуються на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, і нагромадження в єдиному Накопичувальному фонді, подальше інвестування цих коштів з метою одержання інвестиційного доходу. Виплати з Накопичувального пенсійного фонду разом з пенсією, що буде виплачуватися із солідарної пенсійної системи з поточних надходжень (пенсія 1 рівня), у загальній сумі забезпечать розмір пенсії на рівні більше ніж 50 відсотків заробітної плати працівника, що він одержував до виходу на пенсію. Кошти в розмірах, які враховуються на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, будуть належати застрахованій особі й передаватися спадкоємцям у встановленому законодавством порядку.

Застрахована особа, що сплачує (або за яку сплачують) страхові внески в Накопичувальний фонд, має право спрямовувати ці страхові внески у будь-який недержавний пенсійний фонд. При цьому застрахована особа подає територіальному органу Пенсійного фонду й страховикові такі документи:

заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;

заповнену картку за формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, в якій зазначають відомості про обраний недержавний пенсійний фонд;

копію пенсійного контракту, підписаного застрахованою особою з обраним недержавним пенсійним фондом.

Активи Накопичувального пенсійного фонду будуть використовуватися для внутрішніх інвестицій у національну економіку, що, у свою чергу, буде сприяти збільшенню надходжень коштів у Пенсійний фонд і виплати пенсій з поточних надходжень.

Третій рівень – система недержавного пенсійного страхування, що забезпечує додаткову пенсію шляхом добровільних пенсійних внесків громадян. Основою цієї системи стануть недержавні пенсійні фонди, у тому числі створені й за корпоративними і професійними ознаками. Недержавне пенсійне страхування з 1 січня 2004 р. регулюється прийнятим 9 липня 2003 р. Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Зараз в Україні небагато таких фондів, але вони починають активно створюватися й розвиватися. Їхні кошти, що складаються з добровільних внесків членів фондів, теж доцільно інвестувати в економіку. У багатьох країнах віту пенсійні фонди займають 60% інвестиційного ринку.

Згідно із Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” в Україні виплачують наступні види пенсій:

у солідарній системі:

 1) пенсія за віком;

 2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтв, не пов'язаних з роботою, інвалідністю з дитинства);

 3) пенсія у зв'язку із втратою годувальника;

за рахунок коштів Накопичувального фонду, що враховуються на накопичувальних пенсійних рахунках:

 1) довічна пенсія із установленим періодом;

 2) довічна обумовлена пенсія;

 3) довічна пенсія чоловіка й жінки;

 4) одноразова виплата.

У солідарній системі надаються соціальні послуги (допомога на поховання пенсіонера) за рахунок коштів Пенсійного фонду.загрузка...