загрузка...
 
7.6 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Повернутись до змісту

7.6 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Страхування від нещасного випадку й професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя й здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Цей фонд був створений у квітні 2001 р. замість існуючого раніше фонду охорони праці.

Завданнями страхування від нещасних випадків є:

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням і іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці;

відновлення здоров'я й працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків і професійних захворювань;

відшкодування матеріального й морального збитку застрахованим і членам їх родин.

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:

внесків роботодавців;

капіталізованих платежів, що надійшли у випадку ліквідації страховиків;

прибутку, отриманого від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

коштів, отриманих від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів із працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

добровільних внесків і інших надходжень, одержання яких не суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку. Страхуванню підлягають всі працівники, для його проведення не потрібна заява, страхування здійснюється в безособовій формі. Добровільно (за заявою) можуть застрахуватися священнослужителі, самозайняті громадяни, громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності. Клас професійного ризику виробництва залежить від галузі, в якій працює підприємство. Приклад визначення класів професійного ризику виробництва наведений у табл. 7.4.

Таблиця 7.4 – Класифікація галузей економіки й видів робіт із професійного ризику виробництва (витяг)

Клас професійно-го ризику

Код відповідно до класифікації видів економічної діяльності

Галузі економіки й види робіт

1

74.11. 2

Нотаріальна діяльність

 

74.15. 0

управління підприємствами

2

60.21. 4

Діяльність метрополітенів

3

80.10. 1

Дошкільна освіта

 

80.30. 0

Вища освіта

12

55.11. 0

Готель з ресторанами

20

11.10.20

Видобуток природного газу

30

33.20. 1

Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури

45

28.75. 0

Виробництво різних металевих виробів

60

05.01. 1

Ловля риби

67

10.10. 1

Підземний видобуток кам'яного вугіллязагрузка...