загрузка...
 
7.5 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Повернутись до змісту

7.5 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Донедавна Фонд соціального страхування на випадок безробіття називався Державний фонд сприяння зайнятості населення. Він був створений для фінансування передбачених програмами зайнятості населення заходів щодо:

професійної орієнтації населення, професійного навчання працівників, що вивільняються, і безробітних, сприяння в їхньому працевлаштуванні, виплати матеріальної допомоги по безробіттю;

надання безпроцентного кредиту безробітним для заняття підприємницькою діяльністю;

створення й розвитку навчально-матеріальної бази, інформаційно-обчислювальних центрів, центрів профорієнтації, підготовки й навчання працівників, службових приміщень і власних підприємств служби зайнятості;

організації додаткових робочих місць у галузях народного господарства;

утримання працівників служби й інших витрат, пов'язаних із соціальним захистом права громадян на роботу;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з достроковим виходом працівників на пенсію.

Він є загальнодержавним позабюджетним цільовим фондом, самостійною фінансовою системою. Розпорядником коштів  фонду є державна служба зайнятості.

Розподіл коштів даного фонду на поточний рік і звіт про використання їх за минулий рік затверджуються Кабінетом Міністрів України разом з державною програмою зайнятості населення.

Джерела формування коштів фонду й напрямки їх витрат подібні до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, відрізняється тільки відсоток відрахувань від єдиного соціального внеску в даний фонд, а напрямки витрачання коштів відповідають завданням даного фонду.

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, хто проходить альтернативну (невійськову) службу, працює неповний робочий день або  неповний робочий тиждень або на інших підставах, передбачених законодавством.

Матеріальне забезпечення здійснюється в таких формах:

допомога у зв’язку з безробіттям, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

допомога у зв’язку з тимчасовим безробіттям;

матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям, одноразова матеріальна допомога безробітній і непрацездатним особам, що перебувають на її утриманні;

допомога на похорони у випадку смерті безробітного або особи, що перебуває на його утриманні.

Соціальні послуги, здійснювані за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття:

професійна підготовки й перепідготовка, підвищення кваліфікації й профорієнтація;

пошук підходящої роботи й сприяння у працевлаштуванні, у т. ч. шляхом надання роботодавцеві дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних і фінансування організації оплачуваних суспільних робіт для безробітних;

інформаційні й консультаційні послуги, пов'язані із працевлаштуванням.  загрузка...