загрузка...
 
Зміст
Повернутись до змісту

Зміст

ВСТУП6

Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини8

1.1 Поняття і види права інтелектуальної власності8

1.2 Об’єкти права інтелектуальної власності10

1.3 Суб’єкти права інтелектуальної власності12

1.3.1 Загальні положення12

1.3.2 Автори - творці об'єктів права інтелектуальної власності13

1.3.3 Заявник19

1.3.4 Правонаступники як суб'єкти права  інтелектуальної власності22

1.4 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави23

1.5 Система джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності28

1.6 Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні…………35

Розділ 2 Авторське право39

2.1 Поняття і джерела авторського права39

2.2 Об’єкти авторського права41

2.3 Суб’єкти авторського права43

2.4 Зміст та види авторського права48

2.4.1 Особисті немайнові права49

2.4.2 Майнові права авторів53

2.4.3 Право слідування57

2.5 Передача майнових прав57

2.5.1 Матеріально-правові вимоги, що висуваються до авторських договорів60

2.5.2 Авторський договір61

2.5.3 Умови авторського договору65

2.5.4 Відповідальність сторін за порушення авторського договору67

2.5.5 Припинення дії авторського договору68

Розділ 3 СУМІЖНІ ПРАВА70

3.1 Поняття суміжних прав70

3.2 Суб’єкти суміжних прав71

3.3 Суб’єктивні суміжні права72

3.4 Термін дії суміжних прав73

3.5 Права власників суміжних прав74

3.5.1 Права виконавця74

3.5.2 Права виробників фонограм або відеограм75

3.5.3 Права організацій ефірного мовлення76

Розділ 4 ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ77

4.1 Види порушень авторського права і суміжних прав78

4.2 Способи цивільно-правового захисту80

Розділ 5 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ82

5.1 Об'єкти патентного права82

5.1.1 Винахід82

5.1.2 Корисна модель87

5.1.3 Промисловий зразок89

5.2 Суб'єкти патентного права91

5.2.1 Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків91

5.2.2 Патентовласники92

5.2.3 Спадкоємці94

5.3 Оформлення патентних прав95

5.3.1 Загальні положення95

5.3.2 Складання та подання заявки96

5.3.3 Розгляд заявки в патентному відомстві99

5.3.4 Видача патенту104

5.4 Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків.105

5.4.1 Особисті немайнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок105

5.4.2 Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок107

5.4.3 Обов’язки патентовласника114

5.5 Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок117

5.5.1 Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок117

5.5.2 Способи захисту прав119

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ122

ГЛОСАРІЙ124загрузка...