Інтелектуальна власність. Частина 1 - І.П. Каплун Е.В. Колісніченко

Зміст

ВСТУП

Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 1.1 Поняття і види права інтелектуальної власності

1.2 Об’єкти права інтелектуальної власності

1.3 Суб’єкти права інтелектуальної власності 1.3.1 Загальні положення

1.3.2 Автори - творці об'єктів права інтелектуальної власності

1.3.3 Заявник

1.3.4 Правонаступники як суб'єкти права  інтелектуальної власності

1.4 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави

1.5 Система джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності

1.6 Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні

Розділ 2 Авторське право 2.1 Поняття і джерела авторського права

2.2 Об’єкти авторського права

2.3 Суб’єкти авторського права

2.4 Зміст та види авторського права

2.4.1 Особисті немайнові права

2.4.2 Майнові права авторів

2.4.3 Право слідування

2.5 Передача майнових прав

2.5.1 Матеріально-правові вимоги, що висуваються до авторських договорів

2.5.2 Авторський договір

2.5.3 Умови авторського договору

2.5.4 Відповідальність сторін за порушення авторського договору

2.5.5 Припинення дії авторського договору

Розділ 3 СУМІЖНІ ПРАВА 3.1 Поняття суміжних прав

3.2 Суб’єкти суміжних прав

3.3 Суб’єктивні суміжні права

3.4 Термін дії суміжних прав

3.5 Права власників суміжних прав 3.5.1 Права виконавця

3.5.2 Права виробників фонограм або відеограм

3.5.3 Права організацій ефірного мовлення

Розділ 4 ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

4.1 Види порушень авторського права і суміжних прав

4.2 Способи цивільно-правового захисту

Розділ 5 ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

5.1 Об'єкти патентного права 5.1.1 Винахід

5.1.2 Корисна модель

5.1.3 Промисловий зразок

5.2 Суб'єкти патентного права 5.2.1 Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків

5.2.2 Патентовласники

5.2.3 Спадкоємці

5.3 Оформлення патентних прав 5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Складання та подання заявки

5.3.3 Розгляд заявки в патентному відомстві

5.3.4 Видача патенту

5.4 Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків.5.4.1 Особисті немайнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок

5.4.2 Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок

5.4.3 Обов’язки патентовласника

5.5 Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок 5.5.1 Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

5.5.2 Способи захисту прав

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ГЛОСАРІЙзагрузка...