загрузка...
 
Тема 2 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників
Повернутись до змісту

Тема 2 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників

2.1       Час як фактор у фінансових розрахунках.

2.2       Види потоків платежів та їх основні параметри.

2.3       Методи урахування податків і інфляції.

2.4       Криві доходності інвестицій.

Після вивчення теми студент зможе:

•  сформулювати принципи врахування часу як фактора;

•  перелічити основні види потоків платежів;

•  пояснити способи врахування податків та інфляції в розрахунках;

•  побудувати криву дохідності інвестицій.

У процесі своєї діяльності фінансовий посередник може отримувати доходи від приросту курсової вартості цінних паперів, доходи від продажу акцій та облігацій, дивідендні доходи, відсоткові доходи, інші премії і доходи тощо. Таким чином, дохід фінансового посередника залежить від грошових потоків (cash-flows), пов'язаних із володінням фінансовими активами та комерційною діяльністю з ними. У цій темі до Вашої уваги пропонується математичний апарат і методичний інструментарій для оцінки та управління цими грошовими потоками.

Оскільки викладений нижче матеріал має багато спільного і є повторенням матеріалу, вже засвоєного студентами під час вивчення попередніх дисциплін (таких як «Математика для економістів», «Економетрія», «Інвестування», «Фінанси», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент» тощо), ця тема не розглядається під час лекційного заняття, а виноситься для самостійної роботи студентів.загрузка...