Фінансове посередництво - І.М. Кобушко
вот это

Зміст

Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників

1.1 Поняття фінансового посередництва

1.2 Функції фінансового посередництва

1.3 Структура фінансового ринку

1.4 Класифікація фінансових посередників

Тема 2 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників

2.1 Час як фактор у фінансових розрахунках

2.2 Види потоків платежів та їх основні параметри

2.3 Методи урахування податків й інфляції

2.4 Криві дохідності інвестицій

Тема 3 Банк як суб’єкт фінансового посередництва

3.1 Роль банківської системи у сфері фінансових послуг

3.2 Функції сучасного комерційного банку

3.3 Класифікація комерційних банків за видами фінансових операцій

3.4 Моделі управління діяльністю банку як фінансового посередника

Тема 4 Інвестиційні установи як суб’єкти фінансового посередництва

4.1 Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів

4.2 Учасники інвестиційного ринку та їх функції

4.3 Управління діяльністю інститутів спільного інвестування

4.4 Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій

Тема 5 Фондова біржа як суб’єкт фінансового посередництва

5.1  Роль і функції біржової торгівлі у ринковій економіці

5.2  Організація біржової інфраструктури

5.3 Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва

5.4 Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника

Тема 6 Фінансове посередництво на валютному ринку FOREX

6.1 Основні принципи роботи і типи угод на ринку FOREX

6.2 Сутність маржинальної торгівлі і розрахунок прибутку трейдера

6.3 Психологія FOREX. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера

6.4 Робота на ринку Forex за допомогою сучасних технічних засобів (Інтернет, мобільного зв’язку тощо)

Тема 7 Договірні ощадні інститути як суб’єкти фінансового посередництва

7.1 Недержавні пенсійні фонди

7.2 Види пенсійних схем. Розрахунок премій і пенсій

7.4 Страхові ймовірності і страхування життя

Тема 8 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники

8.1 Компанії з управління лізинговими операціями

8.2 Компанії з управління операціями факторингу

8.3 Організації з управління операціями франчайзингу

8.4 Управління іншими сучасними формами залучення активів

Тема 9 Інші послуги сучасних фінансових посередників

9.1 Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій

9.2 Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна

9.3 Роль фінансового менеджера як посередника. Послуги з антикризового управління компанією

9.4 Послуги, пов’язані з реструктуризацією підприємства

Тема 10 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників

10.1 Поняття ризику фінансування

10.2 Диверсифікація інвестицій і дисперсія доходу

10.3 Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства

10.4 Стратегічне фінансове планування і методи портфоліо-аналізу

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИвот это
загрузка...