загрузка...
 
4.1 Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів
Повернутись до змісту

4.1 Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів

Інститут фінансового посередництва нерозривно пов'язаний із функціонуванням інвестиційного ринку, розвитком його видів і сегментів, станом його кон'юнктури. Хоча термін «інвестиційний ринок» уже достатньо тривалий час використовується економістами, однозначного трактування цього поняття досі не має.

У зарубіжній практиці інвестиційний ринок ототожнюється, як правило, з ринком цінних паперів, які є основним інструментом інвестиційного вкладення капіталу як індивідуальним, так і інституціональними інвесторами. В нашій країні переважним напрямом інвестиційної діяльності є реальне інвестування у формі капітальних вкладень; відповідно інвестиційний ринок у найбільш частому трактуванні вітчизняних економістів розглядається як ринок капітальних товарів. Обидва ці підходи є надмірно вузькими, тому поняття інвестиційного ринку доцільно сформулювати таким чином.

Інвестиційний ринок являє собою ринок, на якому об'єктами купівлі-продажу є різноманітні інвестиційні товари та інструменти, а також інвестиційні послуги, що забезпечують процес реального і фінансового інвестування.

Інвестиційний ринок є надзвичайно складною системою, в якій обертаються різноманітні товари та інструменти, що забезпечують інвестиційний попит усіх видів інвесторів. Цей ринок обслуговується спеціальними інвестиційними інституціями, розпоряджається досить розгалуженою і різноплановою інвестиційною інфраструктурою.

В економічній системі країни, що функціонує за ринковими принципами, інвестиційний ринок відіграє велику роль, яка визначається такими основними функціями:

1  Активною мобілізацією тимчасово вільного капіталу з різноманітних джерел.

2  Ефективним розподілом акумульованого вільного капіталу між численними кінцевими його споживачами.

3  Визначенням найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері.

4  Формуванням ринкових цін на окремі інвестиційні товари, інструменти і послуги, що найбільш ефективно відображають співвідношення між їх пропозицією і попитом, яке склалося.

5.  Здійснення кваліфікованого посередництва між продавцем і покупцем інвестиційних товарів та інструментів.

6  Формуванням умов для мінімізації інвестиційного і комерційного ризику.

7  Прискоренням обігу капіталу, яке сприяє активізації економічних процесів.

Поняття «інвестиційний ринок» є в певній мірі збірним, узагальненим. У реальній практиці воно характеризує широкий спектр окремих видів інвестиційних ринків з різноманітними сегментами кожного з цих видів. Сучасна систематизація інвестиційних ринків виділяє різні їх види у відповідності до таких основних ознак, що подані на рис. 8.

Рис. 10. Систематизація інвестиційних ринків за основними ознаками

 

Рисунок 8 – Систематизація інвестиційних ринків за основними ознакамизагрузка...