загрузка...
 
6.3 Психологія FOREX. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера
Повернутись до змісту

6.3 Психологія FOREX. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера

Згадаймо твердження про те, що будь-який колектив – модель цілого суспільства. І якщо уявити, що ринок Forex – міні-модель нашого життя, то всі відносини, які ми будуємо в ньому, підлягають тим самим законам психології, що діють у звичайному житті.

Слід знати, що є певна поведінка, а з нею емоції, які можуть перешкодити успішній торгівлі на ринку Forex, а є такі принципи, які допоможуть переборювати труднощі й домагатися позитивних результатів. Подивимося на наведену таблицю.

Таблиця 4 – Сильні та слабкі сторони валютного трейдера

+

Самовпевненість

Непевність

Страх

Паніка

Ілюзії

Жадібність

Емоційне прийняття рішень

Песимізм

Мрії (фантазії) 

Головне – гроші

Об'єктивність

Упевненість

Холоднокровність

Незворушність

Реалізм

Терпіння

Залізна дисципліна

Помірний оптимізм

Здоровий скептицизм

Головне – грамотна гра

 

Скажімо відразу, біржова гра, що заснована на емоціях, приречена на провал. Не навчившись контролювати свої емоції, Ви не зможете контролювати свій капітал.

Зайва емоційність будується, як правило, на незнанні. І властива вона, звичайно, новачкам від Forex. Чи то голова запаморочилася від швидкого успіху, чи то від невдачі він упав у депресію або, навпаки, агресивний стан, і намагається на цьому фоні або рватися нагору й вище, переоцінюючи свої таланти, або починає «мстити» ринку, вплутуючись у торги, і погоджуючи ще більше у болоті власних емоцій. Але, на жаль, це призводить до необдуманих дій, які випливають за емоціями.

Тому одним із перших і основних завдань трейдера-початківця є досягнення оптимального рівня емоційної стабільності, що характеризується здатністю спокійно аналізувати потік вхідної інформації. Тут у пригоді стануть існуючі, перевірені багаторічним досвідом методи аналізу ринків:

1          Японські свічки. Найдавніший з відомих методів технічного аналізу, що виник у XVIII столітті в Японії для прогнозування майбутньої ціни рису нового врожаю, отримав «другу молодість» у 80-ті роки ХХ ст. з бурхливим зростанням термінового біржового ринку ф’ючерсів та опціонів. Можна виділити тринадцять найбільш поширених різновидів японських свічок.

2          «Хрестики-нулики». Під цією назвою, що навіває дитячі спогади, сховано один з найстаріших методів технічного аналізу, створений більше 100 років тому. Аналіз руху акцій методом «хрестики-нулики» був розроблений як логічний, продуманий спосіб ведення звіту про боротьбу між попитом і пропозицією. Закон попиту і пропозиції управляє рухом ціни акцій або будь-чого іншого: якщо більше покупців, аніж продавців, готових продати , то ціна зростає. З іншого боку, коли продавців більше, ніж покупців, ціна спадає.

Графік «хрестики-нулики» просто демонструє, хто виграє битву – попит чи пропозиція. Основна особливість цього способу побудови графіка полягає в тому, що на ньому немає осі Х. Зміст цього методу в тому, що на осі ординат позначається діапазон цін на актив, а на графіку відкладають саму зміну ціни. Якщо це підвищення, ставиться хрестик, якщо зниження – відповідно нулик. У результаті маємо достатньо громіздке креслення, на якому можливе визначення тренду, ліній підтримки та опору, а також виявлення зворотних або корективних фігур.

Тенісний матч – вдала аналогія, що допомагає показати на графіку, що відбувається у боротьбі між попитом і пропозицією. Розглянемо, наприклад, матч між Роджером Федерером і Рафаелем Надалем. Нехай назвемо Федерера попитом, а Надаля – пропозицією. Тенісний матч складається з різних сетів. Сети у тенісному матчі схожі на графіки «хрестики-нулики», де все рухається, видозмінюючи колонки хрестиків і нуликів. Цей рух на графіку «хрестиків» і «нуликів», що здається хаотичним, схожий на зміну рахунку в сетах, зіграних під час тенісного матчу. Але тільки тоді, коли матч закінчено, у нас є можливість обговорити, куди, скоріше за все, буде рухатися акція. Графік «хрестики-нулики» враховує навіть ті сети, які не впливають на процес прийняття рішень.

Графік «хрестики-нулики» розглядає лише ціновий рух – об’єм не включається в аналіз. Пам’ятайте, що нас цікавить тільки боротьба між попитом і пропозицією. «Х» становить попит, «О» – пропозицію. Ключ до методу – у русі графіку від однієї колонки до іншої. Найчастіше використовують метод розвороту на три клітинки (рис. 12).

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

X

25

0

 

 

X

 

X

 

0

X

 

X

0

X

 

0

X

0

X

0

X

 

0

X

0

X

0

 

 

0

 

0

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Приклад графіку «хрестики-нулики»

Як бачимо, колонки «Х» та «О», що чергуються, формують графічну модель. «Х» може змінитися на «О» одним-єдиним способом. Цей спосіб – зворотній хід на три клітинки. Той самий метод застосовується й до колонки «О». Основна ідея полягає у такому. В якій би колонці не знаходився графік, ви залишаєтеся у цій колонці доти, доки акція продовжує рухатися у цьому напрямі.

3          Аналіз з числами Фібоначчі. Леонардо Фібоначчі (1180-1240), якого також називали Леонардо Пізанський, був одним із кращих математиків свого часу. Свої базові знання він почерпнув від давньоєгипетських, давньогрецьких та арабських математиків, систематизувавши їх у своїй основній праці «Книга обчислень» ("Liber Abaci"). Ця книга побачила світ у 1202 р. й містила низку нових для європейців ідей, однією з найзнаменитіших з яких були арабські цифри. У цій самій книзі Фібоначчі подав ряд натуральних чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т.д. до безкінечності, який названо на його честь «рядом чисел Фібоначчі» і який став предметом досліджень сучасних технічних аналітиків. Для того щоб трохи розважитися, можна навести таке правило, відкрите у 1680 р. французьким астрономом Жан-Домініком Кассіні:

правило Кассіні,

де Fn+1 - число з ряду Фібоначчі, наступне за числом Fn;

Fn-1 - число з ряду Фібоначчі, попереднє числу Fn;

Fn – будь-яке число ряду Фібоначчі.

Згідно з легендою Фібоначчі вивів свій ряд, спостерігаючи за досконалістю пропорцій великої єгипетської піраміди в Гізі. Ця досконалість пояснювалася тим, що піраміда була побудована за «золотим перерізом». «Золотим перерізом» є поділ відрізка АС на дві нерівні частини АВ та ВС таким чином, що відношення АС:АВ та АВ:ВС рівні, приблизно 1.618034 (це число позначають на честь давньогрецького скульптора Фідія літерою image124, а АВ:АС і ВС:АВ рівні, приблизно 0.618034 (позначають спеціальним символом image125з рискою).

«Золотий переріз» за загальновизнаною думкою є відображенням вселенських законів співвідношення різних мір, істинною мірою будь-якого співвідношення. Так, спіральні космічні утворення, спіралі річкових і морських мушель, і навіть людських вушних раковин також підкоряються «золотому перерізу», а геніальний Леонардо да Вінчі використовував його для побудови пропорцій тіла людини.

Відомо, що ряд чисел Фібоначчі найкраще підходить для побудови «золотого перерізу». При цьому числа ряду Фібоначчі мають цілу низку закономірностей. Так, кожне число ряду являє собою суму двох попередніх чисел: 0+1=1; 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5 і т.д.

Законам природи підкоряється й поведінка людей. Фінансові ринки, відображаючи очікування, оцінки та рішення всіх учасників ринку, зводять їх у кінцевому підсумку до руху одного показника – ціни, яка, в свою чергу, теж підкоряється закону чисел Фібоначчі.

То в чому ж полягає закономірність і в чому її користь для інвестора?

Досить часто на ринку можна спостерігати таке явище, коли зростаючий тренд раптом на деякий час завмирає, повертається назад і перегрупується, щоб згодом знову продовжити своє сходження. Знання того, яким саме буде подібне «повернення» (або, як його ще називають, «відкат») може надати інвестору непогану послугу.

Як це не дивно, але подібні «повернення» дуже часто підкоряються співвідношенню чисел Фібоначчі – тобто зміни відбуваються на рівні 38,2% та 61,8%. Також нерідко нові рівні підтримки й опору встановлюються на рівні, похідному від цих, наприклад на рівні 50%.

Уявімо, ринок знаходиться у спадаючому тренді, який раптово повертається та йде угору. Ви хочете передбачити рівень підвищення. Зліва на діаграмі знайдіть найближчу точку,– коли ціна паперу була такою, що і наявний переломний «мінімум». Між цими двома «мінімумами» оберіть точку з найвищим рівнем ціни. Це буде необхідний Вам «максимум».

Тепер, маючи перед собою показники «максимуму» та «мінімуму», Ви легко одержите значення різниці цих двох величин.

Далі, Ви послідовно перемножуєте це значення на 0,382, на 0,5 та на 0,618. Додавши кожну з одержаних сум до значення «зламного мінімуму», Ви одержите три можливих рівні, на яких, за законом Фібоначчі, скоріше за все, й відбудеться повернення тренду до вихідного спадаючого руху.

У випадку, коли мова йде про висхідний тренд, який раптом «злякався» і повернув назад униз, дії з вибору точки відліку виконуються точно навпаки. Зліва від точки «відкочування» (сьогоднішній переломний «максимум») знайдіть точку, коли папером торгували за точно такою самою ціною. Між цими двома «максимумами» знайдіть найнижчий показник вартості цінного паперу. Це і є Ваша шукана точка відліку – «мінімум». Різниця значень «максимуму» і «мінімуму», як і в попередньому прикладі, є базою для розрахунку нових можливих рівнів підтримки.

Перемноживши цю різницю послідовно на 0,382, 0,5 й на 0,618 і віднявши кожну з одержаних сум від наявного переломного «максимуму», Ви одержите три значення ціни, за яких, за законом Фібоначчі, найбільш вірогідним є повернення тренду до свого минулого, висхідного напряму.

Додамо, що тим, кому ці підрахунки здаються занадто складними, не варто непокоїтись. Усі подібні обчислення проводяться у брокерських системах автоматично (на сайті он-лайн-брокера повинна бути передбачена така можливість), і все, що необхідно від Вас – це обрати на графіку точки «мінімуму» і «максимуму», що, погодьтеся, зовсім не складно.

За твердженням багатьох трейдерів, закономірність чисел Фібоначчі дійсно дозволяє передбачити можливу поведінку ринку і є надійним, перевіреним часом інструментом. Саме за цією причиною ряд чисел Фібоначчі обрано деякими технічними аналітиками як основу для створення маси способів аналізу й прогнозування цін, найбільш відомими з яких є такі чотири:

віялові лінії Фібоначчі;

дуги Фібоначчі;

рівні корекції Фібоначчі;

часові періоди Фібоначчі.

Віялові лінії Фібоначчі являють собою три лінії, побудовані на основі відкладеної на графіку ціни лінії [А-В]. Лінію [А-В] проводять від ключових точок графіка, його поворотних моментів – максимумів і мінімумів цін. Для кращого застосування ліній Фібоначчі рекомендується проводити зазначену [А-В] при розгортанні «бичачого» тренду від максимуму до мінімуму, а при розгортанні «ведмежого» тренду – від мінімуму до максимуму. Слід також враховувати, що побудовані таким чином лінії Фібоначчі є нерухомими і при різкій зміні ситуації можливо вимагають нової побудови на основі нової лінії [А-В]. Як бачимо на наведених нижче рисунках, лінія [А-В] є діагоналлю прямокутника, всередині цього прямокутника відкладають паралельні осі часу лінії на рівні 61.8%, 50% і 38.2% від загальної величини квадрата. Точки перетину даних ліній з правою вертикальною стороною прямокутника і дадуть нам основу провести лінії Фібоначчі.

Лінії Фібоначчі демонструють сильні рівні опору і підтримки. НА «ведмежому» ринку це, як правило, лінії resistance, а на «бичачому» – лінії support.

На рис. 13 можна побачити лінії Фіббоначі, що побудовані на тижневому графіку японської ієни до долара США.

Рис. 26. Приклад віялових ліній Фібоначчі.

 

Рисунок 13 – Приклад віялових ліній Фібоначчі

Дуги Фібоначчі (Arcs Fibonacci) будують аналогічно до віялових ліній. Спочатку між двома ключовими точками на графіку ціни – максимумом і мінімумом проводять лінію АВ. Центром дуг Фібоначчі є другий екстремум ціни, а самі дуги проводять через три точки, що перетинають лінію АВ на рівнях 61.8%, 50% і 38.2%. На продовженні цієї лінії можна будувати додаткові дуги на рівнях Фібоначчі 138.2%, 161.8%, 261.8% та 423.6%. Останнє число є третім ступенем одного з основних чисел Фібоначчі 1.618034.

На «бичачому» тренді рекомендується будувати лінію АВ від максимальної ціни до мінімальної (згори-вниз), а на «ведмежому» – від мінімальної до максимальної ціни (знизу-догори). При цьому перші дуги, як правило, показують рівні підтримки, а другі – рівні опору.

Рис. 27. Приклад дуг Фібоначчі

 

Рисунок 14 – Приклад дуг Фібоначчі

Рівні корекції Фібоначчі (Retracement levels Fibonacci) будують аналогічно. У цьому випадку між двома ключовими точками на графіку ціни також проводять лінію АВ, на рівнях якої відкладають десять горизонтальних ліній. Рівнями корекції Фібоначчі є 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8%, 261.8% та 423.6%. На «бичачому» тренді рекомендується будувати лінію АВ від максимальної ціни до мінімальної (згори-вниз), а на «ведмежому» – від мінімальної до максимальної ціни (знизу-догори).

Рис. 28. Приклад рівнів корекції Фібоначчі

 

Рисунок 15 – Приклад рівнів корекції Фібоначчі

Періоди Фібоначчі являють собою цілий ряд вертикальних ліній, що відповідають числовому ряду Фібоначчі. Ці лінії символізують ключові моменти в динаміці курсу. Це може бути або розгортання тренду, або його прискорення, або просто тимчасовий сильний рух.

При побудові періодів Фібоначчі використовується правило числового ряду Фібоначчі, де дистанція між вказаними вертикальними лініями є сумою попередніх двох дистанцій (аналогічно до чисел Фібоначчі, де 5+8=13; 8+13=21 і т.д.).

При аналізі періодів Фібоначчі, звичайно, перші три лінії ігноруються. Для того щоб побудувати період Фібоначчі, необхідно відмітити на графіку один з ключових, на вашу думку, моментів. Подальша побудова періодів Фібоначчі відбудеться автоматично для тих, у кого в розпорядженні є програма, що дозволяє будувати періоди Фібоначчі. У кого такої програми немає, побудова періодів Фібоначчі ускладнена.

Рис. 29. Приклад часових періодів Фібоначчі

 

Рисунок 16 – Приклад часових періодів Фібоначчі

У цілому можна відмітити, що періоди Фібоначчі добре сигналізують про можливість ключового моменту, починаючи з третього періоду, іноді з другого періоду.

4          Аналіз і побудова ліній Ганна. Вільям Д. Ганн         (W.D. Gann, 1878-1955) був легендарним трейдером на ринках акцій і товарів. Він одним з перших для аналізу став використовувати принципи математики і геометрії, що сприяло успіхам його практичної діяльності.

Взаємозв’язок між часом і ціною є основою в роботі Ганна. Найважливішою в побудові ліній Ганна є 45-градусна лінія (співвідношення між ціною та часом 1 до 1). Будь-який перетин графіком ціни цієї лінії сигналізує про сильну зміну тренду. Повний комплекс ліній Ганна вміщує у собі 9 ліній, чисельні значення яких наведені в табл. 5.

Співвідношення часу й ціни 1 до 8 означає, що за одну одиницю часу ціна змінюється на вісім одиниць. Перевищення даного співвідношення відповідає дуже сильному тренду, коли швидкість зміни ціни відносно часу набагато перевищує звичайний рух подій. Найважливішими лініями є середні п’ять – від 71,25 до 18,75 включно.

Таблиця 5 – Співвідношення, Час * Ціна, та відповідні їм лінії Ганна

Час * Ціна

Лінія, в градусах

1 х 8

82,5

1 х 4

75

1 х 3

71,25

1 х 2

63,75

1 х 1

45

2 х 1

26,25

3 х 1

18,75

4 х 1

15

8 х 1

7,5

 

Рис. 30. Приклад побудови ліній Ганна

 

Рисунок 17 – Приклад побудови ліній Ганна

На рисунку бачимо, що курс у цілому знаходиться всередині ліній Ганна, постійно впродовж дії одного тренду наближаючись до 45-градусної лінії.

Найскладніше при побудові ліній Ганна – визначити ключовий момент. Як правило, якщо курс виходить за межі ліній Ганна, то було припущено помилки у виборі точки відліку. Хоча можливі й короткострокові сильні коливання ціни, які можуть на короткий час вибити курс зі звичайної колії змін.загрузка...