загрузка...
 
Тема 7 Договірні ощадні інститути як суб’єкти фінансового посередництва
Повернутись до змісту

Тема 7 Договірні ощадні інститути як суб’єкти фінансового посередництва

7.1       Недержавні пенсійні фонди.

7.2       Види пенсійних схем. Розрахунок премій і пенсій.

7.3       Управління діяльністю страхових компаній.

7.4       Страхові ймовірності і страхування життя.

Після вивчення теми студент зможе:

•          знати економічні, соціальні та політичні функції біржі, завдданя та можливості бірж, функції біржі;

•          охарактеризувати біржову інфраструктуру;

•          пояснити види діяльності біржових торговців;

•          розрізняти поняття «брокерська контора», «брокерська фірма», «брокерське бюро».

Договірні ощадні інститути (пенсійні фонди та страхові компанії) відіграють вирішальну роль в акумуляції інвестиційних заощаджень довгострокового характеру. На відміну від банківських установ та інвестиційних посередників ці фінансові інституції безпосередньо не спеціалізуються на ефективному розміщенні фінансових ресурсів, їх основною функцією є забезпечення своєчасних пенсійних та страхових виплат клієнтам.

Розсудлива людина намагається передусім забезпечити свою старість та, в разі смерті, свою родину коштами (спадщиною). Тому виникає попит на послуги пенсійних фондів і на страхові поліси зі страхування життя. З погляду економічної сутності послуги зі страхування життя та послуги з недержавного пенсійного страхування мають чимало спільного. Отже, саме вони і будуть предметом нашої сьогоднішньої лекції.загрузка...