загрузка...
 
9.2 Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна
Повернутись до змісту

9.2 Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна

Діагностичний аналіз підприємства – визначення об'єктивного стану обраних параметрів у діяльності підприємства і їх інтерпретація для формування висновків і рекомендацій з оцінки поточного стану підприємства.

Діагностичний аналіз підприємства дозволяє охарактеризувати проблеми підприємства з погляду персоналу, устаткування, технології, ефективності виробничої діяльності, збуту, керування, планування й інших напрямків. Щоб успішно провести діагностику, її необхідно ретельно спланувати. Для цього варто відповісти на ряд поставлених питань: мета проведення діагностичного аналізу, які ресурси виділяються для проведення діагностичного аналізу залучати – чи незалежних консультантів, який час приділяється для проведення діагностичного аналізу тощо.

Відповіді на ці питання дозволять спланувати проведення діагностичного аналізу і за необхідності залучити зовнішніх експертів для спільного складання плану діагностичного аналізу.

Фінансово-економічний аналіз є складовою частиною комплексної діагностики компанії і являє собою ефективний метод, що дозволяє здійснити оцінку її фінансового стану.

Система діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і показників економічного аналізу. Умови будь-якої господарської діяльності змінюються чи не щодня, і в такій динамічній ситуації фінансові або ділові показники орієнтують керівництво стосовно тих найбільш важливих питань, що вимагають першочергової уваги. За визначенням показники (коефіцієнти) показують зв’язки та залежності між різними сторонами бізнесу. Вони висвітлюють значущі взаємовідносини та необхідність гармонійної співпраці між окремими підрозділами економічної системи.

За певних умов доцільним є проведення фінансового аналізу підприємства за відкритими даними. У процесі подібного моніторингу враховуються не дані фінансової звітності суб’єкта, а числові показники, розраховані за допомогою так званих “відкритих даних”: ЗМІ, Інтернет, експертних оцінок, опитувань, тестувань і т. ін.

За основу береться інформація щодо приблизної вартості сировини або матеріалів у даному регіоні, розрахованої шляхом знаходження середнього у якнайбільшому масиві даних (прайс-листи, оголошення, дані газет, журналів, Інтернет-видань). Враховуються усі сезонні знижки та націнки, а також максимальні та мінімальні можливі транспортні витрати при відомій середній вартості пального в регіоні та наявних маршрутах. Встановлюється середня вартість оренди приміщень у тому районі міста, де знаходиться підприємство, а також основного обладнання, необхідного для виробництва товару або послуги. Оцінюється розмір середньої заробітної плати по регіону для працівників необхідної кваліфікації (на основі даних кадрових агентств). Аналізуються затрати на рекламу – вимірюється площа рекламних матеріалів у центральній та регіональній пресі і помножується на вартість 1 см2 реклами у даному засобі масової інформації, тривалість рекламних оголошень на ТБ і радіо (помножується на вартість 1 хвилини ефірного часу), розраховується приблизна кількість і вартість рекламних постерів і бігбордів фірми у регіоні. Враховуються амортизація на основні фонди, нарахування на заробітну плату та існуючі в даній місцевості податки.

Одержані дані порівнюються з оцінкою собівартості виробленої продукції (наданих послуг), даною групою авторитетних незалежних експертів, після чого виводиться середня. Ціни на аналогічну продукцію в даній місцевості можна встановити шляхом спостереження за ринком регіону (знов-таки за допомогою прайс-листів, ЗМІ, експертних даних).

Можливо також задіяти на даному етапі соціологічні методи дослідження: опитування деякої вибірки з групи потенційних споживачів щодо того, товарами та послугами яких компаній вони користуються, а також щодо середніх цін на ці товари (послуги) та їх якості. В окремих випадках можливе проведення експрес-опитувань споживачів безпосередньо після виходу з даного закладу (коли йдеться про сервісні підприємства або заклади торгівлі).

Подібні опитування одержали назву „exit-poll” та широко використовуються соціологами у різноманітних областях – від прогнозування результатів виборів до маркетингових досліджень.

Далі дані вибірки поширюються (екстраполюються) на весь масив, і, таким чином, встановлюються не тільки середні ціни, а й приблизна кількість покупців (клієнтів). На заключному етапі аналізу підбивають підсумки з усіх показників, одержаних методом “відкритих даних”, та порівнюються з офіційними показниками (дані звітності підприємства). У випадку, коли підприємство не фальсифікує інформацію і дані його звітів є об’єктивними, суттєвих розбіжностей між отриманими показниками виникнути не повинно.загрузка...