загрузка...
 
Тема 9 Інші послуги сучасних фінансових посередників
Повернутись до змісту

Тема 9 Інші послуги сучасних фінансових посередників

9.1       Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій.

9.2       Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна.

9.3       Роль фінансового менеджера як посередника. Послуги з антикризового управління компанією.

9.4       Послуги, пов’язані з реструктуризацією підприємства.

Після вивчення теми студент зможе:

•          визначити основне завдання фінансового консультування;

•          охарактеризувати сутність і значення фінансової оцінки і діагностики підприємства;

•          пояснити роль фінансового менеджера як посередника між підприємством та ринками капіталу;

•          ознайомитися зі змістом понять «реструктуризація», «злиття», «поглинання», «рейдер», «грінмейл» тощо.

Становлення інформаційної (або як її ще називають електронної, цифрової або нової) економіки, яка на відміну від індустріальної епохи характеризується пріоритетною роллю знань, перевагою інтелектуальної складової у формуванні доданої вартості, стрімким скороченням життєвого циклу інновації, які забезпечують ринковий успіх компанії. За таких умов функціонування підприємств нагадує спринтерські змагання за набуттям конкурентних переваг. Сьогодні перемогу у конкурентній боротьбі важко забезпечити тільки матеріальними ресурсами компанії, основу її стратегічних переваг формують, передусім, нематеріальні активи, інтелектуальна складова бізнесу.

Продиктовані вимогами часу в останні роки з’явились нові види фінансових послуг, а, отже, й нові «гравці» фінансового ринку – фінансові посередники, що виконують, передусім, інформаційні функції: інвестиційне консультування, рейтингову оцінку підприємств, фінансовий моніторинг і діагностику, фінансовий менеджмент і антикризове управління тощо. Діяльність таких посередників, чиє існування є відносно новим для України, є предметом розгляду нашої лекції.

Варто відмітити, що більшість вітчизняних підручників і посібників з фінансового посередництва обходять увагою інформаційно-консалтингову складову діяльності фінансових посередників. Подібну інформацію можна прочитати або в перекладних виданнях (але вони не враховують специфіки діяльності таких фірм в Україні), або на спеціалізованих веб-сторінках. Власне, сьогоднішня лекція являє собою «концентрат» найважливіших відомостей із цієї тематики, що їх можна знайти у друкованих виданнях або в Інтернеті.загрузка...