загрузка...
 
Тема 3 Банк як суб’єкт фінансового посередництва
Повернутись до змісту

Тема 3 Банк як суб’єкт фінансового посередництва

3.1       Роль банківської системи у сфері фінансових послуг.

3.2       Функції сучасного комерційного банку.

3.3       Класифікація комерційних банків за видами фінансових операцій.

3.4       Моделі управління діяльністю банку як фінансового посередника.

Після вивчення теми студент зможе:

•          пояснити роль банків як фінансових посередників;

•          перелічити основні види комерційних банків за функціональною ознакою;

•          назвати основні операції сучасного банку;

•          здійснювати моделювання банківської діяльності у сфері фінансового посередництва.

Виділення банків в окрему групу характерне для всіх наявних класифікацій фінансових посередників. Така одностайність базується на двох їхніх функціональних особливостях: по-перше, банки беруть участь у формуванні пропозиції грошей і мають можливість безпосередньо впливати на ринкову кон'юнктуру й економічне зростання, більше того, діяльність банків з пропозиції грошей багато в чому визначає становище всіх інших посередників на грошовому ринку; по-друге, банки мають можливість надавати економічним суб'єктам широкий асортимент різних послуг, тоді як інші посередники спеціалізуються на окремих фінансових операціях. Тому дослідженню діяльності комерційного банку як фінансового посередника доцільно присвятити окреме лекційне заняття.

Разом з тим діяльність банків була достатньо повно висвітлена під час вивчення студентами таких дисциплін, як «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Банківська діяльність», «Банківський менеджмент». Тому щоб уникнути повторів, у даній лекції ми опустимо деякі положення загальнотеоретичного характеру, і приділимо більше уваги саме посередницьким операціям комерційного банку (в основному найбільш сучасним з них) та економіко-математичним моделям, які описують сутність банку як фінансового посередника.загрузка...