загрузка...
 
Збірні таблиці, їх призначення і використання
Повернутись до змісту

Збірні таблиці, їх призначення і використання

Збірні таблиці призначені для підбору необхідних аркушів топографічних карт на конкретний район і швидкого визначення їх номенклатури, рис.1.13.

Збірні таблиці являють собою схематичні бланкові карти дрібного масштабу, розділені вертикальними і горизонтальними лініями на клітинки, кожна з яких відповідає суворо визначеному аркушу карти відповідно до масштабу.

Задача. Підібрати необхідні аркуші карти масштабу 1 : 50 000 для орієнтування на маршруті Київ – Гребінка.

Відповідь:  М-36-249-Г, -50-В, -50Г, -51-В, - 51-Г, -64-А, -64-Б, -65-А, -65-В, - 65-Г.

Норматив № 22 - Визначення номенклатури суміжних аркушів карт.

Дана номенклатура карти будь-якого масштабу. Визначити масштаб карти і знайти 8 сусідніх аркушів карт, які оточують цей аркуш.

Оцінка за часом: “відмінно” - 5 хв., “добре” - 6 хв., “задовільно” - 7 хв.

Помилка, що знижує оцінку на один бал, – неправильно визначена номенклатура одного аркуша карти.

 

Рисунок 1.13 – Збірні таблиці

Приклад. Без збірної таблиці підібрати суміжні аркуші до аркуша М-34-144.

Розв’язання

М-34-131    М-34-132   М-35-121

М-34-133     М-34-144  М-35-133

М-34-11       М-34-12    М-35-1.

Приклад. Без збірних таблиць підібрати всі суміжні аркуші до аркуша М-34-144-Г.

Розв’язання

М-34-144-А  М-34-144-Б  М-35-133-А

М-34-144-В  М-34-144-Г  М-35-133-В

М-34-12-А   М-34-12-Б     М-35-1-А.

Приклад. Підібрати аркуші до аркуша карти М-36-144-Б-б.

Розв’язання

М-36-144-Б-г  М-36-144-Б-г  М-36-144-Г-г

М-35-144-Г-б  М-37-133-Б-в  М-37-1-А-а.

Під час використання збірних таблиць визначаємо номенклатуру карт цих аркушів, але в інших різних масштабах відповідно до даних табл1.3.

Таблиця1.3 – Номенклатура аркушів карт

Назва міста

Масштаб

1 : 1 000 000

1 : 200 000

1 : 100 000

Вільнюс

N-35

N-35-VIII

N-35-39

Суми

М-36

М-36-XI

М-36-46

Під час відпрацювання даного питання необхідно звернути увагу на таке: потрібно пам’ятати, що номенклатура крайніх аркушів карти одного номера того самого ряду відрізняється:

а) М 1 : 200 000 на цифру 5;

б) М 1 : 100 000 на цифру 11, а номер нижнього аркуша від номера верхнього відповідно на 6 112.

За відсутності збірних таблиць завдання з підбору карт простіше за все розв’язати, якщо заздалегідь скласти цифровану схему розграфлення 4 аркушів карт М 1 : 100 000 і пам’ятати алфавіт. У цьому випадку на схемі проставляють букви і цифри, які складають номенклатуру аркуша 1 : 100 000, а потім визначається положення заданого аркуша на всі суміжні з ним.загрузка...