Військова топографія - А.М. Кривошеєв

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ 1.1 Загальні відомості про топографічні карти 1.1.1 Геометрична сутність картографічного зображення поверхні Землі на картах і планах

Поняття про проекції топографічних карт. 

1.1.2 Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії

1.1.3 Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання

Збірні таблиці, їх призначення і використання

1.1.4 Вимоги до використання інформації в галузі „Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)”

1.2 Масштаби топографічних карт. Визначення і відкладення відстаней на карті 1.2.1 Масштаби топографічних карт. Числовий, лінійний масштаби. Величини масштабу. Визначення відстаней на карті з використанням лінійного і числового масштабів

1.2.2 Поперечний масштаб. Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу

1.2.3 Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами

Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами

1.3 Зображення рельєфу і місцевих предметів на топографічних картах 1.3.1 Суть зображення рельєфу місцевості на картах горизонталями. Зображення типових форм рельєфу горизонталями та умовними знаками

Види горизонталей. Умовні знаки деталей рельєфу.

1.3.2 Абсолютні і відносні висоти точок на карті

1.3.3 Класифікація місцевих предметів, що зображуються на топографічних картах. Види умовних позначень та їх характеристика. Головні точки позамасштабних умовних знаків

1.3.4 Зображення на картах об’єктів місцевості

1.4 Властивості місцевості та її використання підрозділами у бою 1.4.1 Місцевість як елемент бойової обстановки

1.4.2 Вивчення місцевості по карті

1.4.3 Вивчення умов спостереження і маскування

1.4.4  Вивчення умов ведення вогню

1.4.5 Вивчення захисних властивостей місцевості

1.4.6 Вивчення умов прохідності місцевості

1.4.7 Вивчення місцевості командиром механізованого підрозділу в наступі (варіант)

Питання для повторення і самоконтролю, задачі

РОЗДІЛ 2 СИСТЕМИ КООРДИНАТ 2.1 Системи географічних та прямокутних координат 2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії

2.1.2 Географічна система координат. Астрономічні координати. Геодезичні координати. Система прямокутних координат

Визначення географічних координат по карті

РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА КУТОВИХ ВИМІРІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В АРТИЛЕРІЇ 3.1 Кути, що застосовуються в артилерії та військовій топографії 3.1.1 Початкові напрямки та кути, що застосовуються в артилерії. Взаємозв’язок між ними

3.1.2 Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення. Поправка бусолі, її визначення за картою та уточнення при переміщенні

Визначення зближення меридіанів за графіком.

Визначення величини магнітного схилення.

Визначення та уточнення поправки бусолі

3.1.3 Поняття про магнітні аномалії

3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті 3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті

3.2.2 Вимірювання і побудова кутів на карті за допомогою хордокутоміра та АК-3

Побудова і вимірювання кутів за допомогою хордокутоміра

3.2.3 Точність кутових вимірів на карті

Питання для повторення і задачі

РОЗДІЛ 4 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО КАРТІ І БЕЗ КАРТИ 4.1 Сутність орієнтування на місцевості без карти 4.1.1 Сутність орієнтування на місцевості без карти. Способи визначення сторін горизонту. Особливості орієнтування вночі

Орієнтири і їх використання на полі бою

4.1.2 Призначення і будова артилерійського компасу. Визначення сторін горизонту, магнітних азимутів за допомогою компасів

4.2 Орієнтування на місцевості по карті 4.2.1 Підготовка карти до роботи: орієнтування карти, звіряння карти з місцевістю

4.2.2 Визначення свого місцезнаходження різними способами

Рекогносціювання

Питання для повторення і задачі

РОЗДІЛ 5 СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ 5.1 Визначення координат точок на геодезичній основі

5.1.1 Визначення координат точок ходами

5.1.2 Визначення координат точок прямою засічкою

5.1.3 Визначення координат точок зворотною засічкою

5.2 Визначення координат точок по карті (аерознімку)

5.2.1 Визначення координат точок за допомогою приладів

5.2.2 Визначення координат точок за допомогою топоприв’язувача

Питання для повторення та самоконтролю

Закінчення

ГЛОСАРІЙ

ДОДАТКИ Додаток А ДЕЯКІ ДОВІДКОВІ ДАНІ ЩОДО МІСЦЕВОСТІ 1. Ознаки лавинонебезпечних і камнепадонебезпечних місць

2. Класифікація по механічного складу пухких ґрунтів

3. Класифікація і тактико-технічна характеристика ґрунтів

4. Деякі орієнтовні дані щодо прохідності місцевості

Додаток Б НОРМАТИВИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Продовження додатку Б НОРМАТИВИ З ВІЙСЬКОВОЇ ТОПОГРАФІЇ

Додаток В ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ СТАРТОВИХ (ВОГНЕВИХ) ПОЗИЦІЙ В. 1 Методи обробки результатів польових вимірювань під час визначення стартових(вогневих) позицій. Прилади, які застосовуються під час обробки

В.2 Обробка результатів польових вимірювань різними методами

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИзагрузка...