загрузка...
 
3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті 3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті
Повернутись до змісту

3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті 3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті

Артилерійський круг АК-3. Артилерійський круг АК-3, рис.2.14, сумісно з масштабно-прицільною лінійкою МПЛ-50 або МПЛ-25 призначений для вимірювання та побудови кутів на карті (планшеті), для вимірювання відстаней, а також для цілевказання під час зосередження та масування артилерійського вогню.

Круг становить целулоїдну пластину діаметром 22 см з двома зрізаними сегментами.

По зовнішньому обрізу круга нанесена кутомірна шкала з ціною поділки, рівною 0-10. Великі поділки ціною 1-00 оцифровані двома рядами цифр. Зовнішній ряд цифр (чорного кольору) нанесений проти ходу годинникової стрілки, а внутрішній (червоного кольору) – за ходом годинникової стрілки.

На верхній половині круга нанесені через 0,5 см лінії червоного кольору, що паралельні діаметру 30-0, які використовуються для орієнтування круга.

Крім того, круг має:

дві сітки для цілевказання під час ведення зосередженого і масованого вогню у масштабах 1 : 25 000 (нанесена чорним кольором) і 1 : 50 000 (нанесена червоним кольором); сітки мають по 80 прямокутників, розміри яких відповідають 250 х 200 м; у центрі кожного прямокутника є отвір для наколювання точок; обидві сітки мають однакове оцифрування горизонтальних рядів від 1 до 8 знизу вверх і вертикальних стовпців від 0 до 9 зліва направо;

два координатометри масштабів 1 : 25 000 і 1 : 50 000, що розміщені у нижній частині круга; шкали координатометрів оцифровані через 200 м; ціна поділки шкал координатометра масштабу 1 : 25 000 дорівнює 20 м, координатометра масштабу 1 : 50 000 – 50 м; обидва координатометри зміщені від центра круга вниз (по осі Х) на 1 км у відповідному масштабі, що дозволяє безпосередньо установлювати центр круга за заданими координатами (визначати координати точки, на яку накладений центр круга);

шкали синусів (позначені буквою S) кутів від 5-00 до 15-00 і шкали тангенсів (позначені буквою Т) кутів від 4-40 до 13-00 для розрахунку даних при стрільбі з великим зміщенням;

трафаретні вирізи для нанесення деяких умовних знаків і ділянок розмірами

6 і 8 га.

У центрі круга закріплена латунна втулка для з’єднання круга з масштабно-прицільною лінійкою.

Масштабно-прицільні лінійки МПЛ-25, рис.3.24, і МПЛ-50 мають однакову будову, але різну довжину.

На одному боці кожної лінійки нанесені дві шкали у масштабі 1 : 50 000:

по робочому зрізу – прицільна шкала з ціною поділки ?Х = 50 м, що оцифрована через 10 поділок прицілу;

по протилежному зрізу – шкала відстаней з ціною поділки 100 м, яка оцифрована через 1 км.

 

 

Рисунок 3.24 – Масштабно-прицільна лінійка МПЛ-25

На іншому боці лінійки нанесені  аналогічні шкали у масштабі 1 : 25 000.

Довжина шкал лінійки МПЛ-25:

у масштабі 1 : 50 000 12,9 км (259 поділок прицілу);

у масштабі 1 : 25 000 6,4 км (129 поділок прицілу).

Довжина шкал лінійки МПЛ-50:

у масштабі 1 : 50 000 25,4 км (508 поділок прицілу);

у масштабі 1 : 25 000 12,7 км (254 поділки прицілу).

З’єднання масштабно-прицільної лінійки з кругом здійснюється за допомогою з’єднувальної шайби лінійки.

Хордокутомір. Хордокутомір призначений для вимірювання і побудови кутів. Він становить латунну пластину, на одному боці якої нанесений хордокутомір, а на іншому – два поперечних масштаби.

Хордокутомір – це графік хорд для кутів, які виражені у поділках кутоміра, побудований за принципом поперечного масштабу, рис.3.25.

Спосіб побудови і вимірювання кутів за хордами базується на тому, що кожному гострому куту (до 15-00) відповідає визначеної величини хорда кола, яка проведена з вершини кута. Так, наприклад, по прийнятому для побудови графіка хордокутоміра радіусу кола, що дорівнює 120 мм, куту 1-00 відповідає хорда, яка дорівнює 12,8 мм, куту 5-00 – хорда, яка дорівнює 62 мм, куту 10-00 – хорда, яка дорівнює 120 мм, і т.д.

 

Рисунок 3.25 – Хордокутомір, вимірювання хорд за допомогою хордокутоміра

По верхній горизонтальній лінії графіка відкладені від початкової точки хорди, що відповідають кутам через 0-20. Біля кінців хорд, які відповідають кутам 1-00, 2-00 і т.д. до 15-00, написані числа „1”, „2” і т.д. до „15”. Число 10, що відповідає куту 10-00, хорда якого дорівнює радіусу, обведено колом.

Кожна велика поділка на верхній частині графіка розділена на п’ять малих поділок ціною 0-20, які позначені цифрами „2”, „4”, „6” і „8”, що відповідає 0-20, 040. 0-60 і 0-80. Ліворуч по вертикалі графіка по кінцях парних горизонтальних ліній проставлені числа  „2”, „4”, „6” і т.д. до „18”, які відповідають 0-2, 0-04, 0-06 і т.д. 

Побудова тупого кута (від 15-00 до 30-00) проводиться шляхом побудови відповідного додаткового до 30-00 кута.

Для відшукання хорд гострих кутів, додаткових до 30-00, великі поділки нижньої горизонтальної лінії оцифровані справа наліво числами „15”, „16”, „17” і т.д. до „30” (відповідно до величин тупих кутів від 15-00 до 30-00), а поділ правої вертикальної лінії графіка – знизу вверх числами „2”, „4”, „6” і т.д. (0-02, 0-04, 0-06 і т.д.).загрузка...