загрузка...
 
2. Класифікація по механічного складу пухких ґрунтів
Повернутись до змісту

2. Класифікація по механічного складу пухких ґрунтів

 Найменування

уламків і часток:

обкатаних(не обкатаних)

Розміри уламків

і часток, мм

Найменування ґрунтів

Механічний склад ґрунтів

1. Каменеві ґрунти

Валун/камінь

більше 100

крупномолотий

Складений більше ніж наполовину із уламків крупніше 100 мм; решта – помісь гравію, піску або глини

Галька/щебінь

10-100

галечник

щебеневий

Більше ніж наполовину складається із уламків крупніше 10 мм, в основному, із гальки або щебеню

 

Гравій/ хрящ або деревина

2-10

5-10

2-5

гравійний

хрящуватий

дерев’яний

Переважають уламки крупніше 2 мм, в основному, гравій або відповідно хрящ, деревина

 

2. Піщані і пилуваті ґрунти

Пісок крупний,

пісок середній,

пісок дрібний

0,5-1

0,25-0,5

0,1-0,25

піщаний

Складається із зернин піску або інших величин з незначними домішками глини (менше 3%) 

Пісок дрібний

0,1-0,25

супіщаний

Складається в основному з піску, але з більшою домішкою глини – від 3 до 10%

Пилуваті частки (пил)

0,01-0,1

пилувато-піщаний

Малий пісок з домішкою пилуватих частин (більше 25%)

Те ж

0,01-0,1

льосовий

Складається на 70-75% із пилуватих частин, решта – домішки дрібного піску або глини

3. Ґрунти глинистого складу

Глина

Менше 0,01

суглинистий

Складається із суміші глини (від 10 до 30%), піску і пилу. Якщо пилу більше, ніж піску, суглинок називається пилуватим

Глина

Менше 0,01

глинистий

В основному складається із глини (не менше 30%) і дрібного піску. Якщо глини більше 50%, то грунт називається жирною глиною, а якщо переважає пісок, - ненасиченою

Як видно з таблиці, дрібнозернисті ґрунти розподіляються не тільки за розмірами переважаючих у них частин, але і за вмістом у них глини. Це пояснюється особливою спроможністю глинистих частин, навіть за умови невеликого їх вмісту, впливати на властивості ґрунту: чим більше у ґрунті міститься глинистих частин, тим сильніше виявляється його в’язкість, пластичність, спроможність до розмокання; разом з тим зменшується проникнення води у ґрунт. Супіщані і суглинисті ґрунти додатково розподіляються залежно від вмісту у них глини на важкі, якщо вміст глинистих частин близький до максимального для даного ґрунту, і легкі, якщо кількість таких частин ближче до нижньої межі.

Ґрунти, у яких переважають уламки або частин змішаного складу, називають подвійною назвою залежно від співвідношення складових їх матеріалів, наприклад пісочно-гальковий (якщо переважає пісок) або гальково-пісочний (переважає галька), гравійно-пісочний (переважає гравій) і т.п.

Характерні ознаки пухких ґрунтів

Найменування

ґрунту

Зовнішній

вигляд

Стан ґрунту

Відчуття під час

розтирання ґрунту пальцями

Властивість вологого

 ґрунту скочуватися

на долоні

сухого

вологого

Кам’яний

Різновиди кам’яного ґрунту легко відрізняються за зовнішнім виглядом його уламків і частинок, що його складають

Піщаний

Зерниста структура, видно тільки зернини піску

Сипучий

Непластичний

Відчуття пісочної маси, глинистих частин не відчувається

Не скочується

Супіщаний

Видно зернини піску і пилувато-мучнисті домішки

Грудки ґрунту легко розсипаються

Не пластичний

Відчувається переважно пісочна маса

Не скочується

Суглинистий

Помітні лише окремі зернини піску

Грудки ґрунту важко роздавлюються пальцями

Пластичний, липкий

Відчуваються  окремі зернини піску

Отримати шнур менше

3 мм не вдається. Скатана кулька під час здавлювання утворює пластину з тріщинами по краях

Глинистий

Однорідна маса. Жирна глина блищить на поверхні перерізу, ненасичена – утворює матову поверхню

Грудки ґрунту важко роздавлюються

Жирна глина дуже пластична, в’язка і липка; ненасичена – менш пластична

Пісочних часток не відчувається. Жирна глина дає відчуття жирності

Розкатується у довгі шнури товщиною до

1 мм. Скатана кулька під час стискання не тріскається по краях

Льосовий

Зв’язна палево-жовта або жовто-бура порода з добре видимими крупними порами

Дуже міцний

Пластичний, липкий

Відчуття пилувато-мучнистої маси

Скочується у шнурзагрузка...