загрузка...
 
Додаток Б НОРМАТИВИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Повернутись до змісту

Додаток Б НОРМАТИВИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 

норм.

Найменування нормативу

Умови виконання нормативу

Оцінка за часом

 

відмінно

добре

задовільно

 

1

Перерахування координат з однієї зони в іншу за таблицями

Роботу виконує одна людина. Час визначається з початку і до кінця обчислень

4 хв 45 с

5 хв 20 с

6 хв 25 с

 

2

Обчислення  зближення меридіанів за допомогою таблиць

Роботу виконує одна людина. Час визначається з моменту позначення точки на карті до готовності

3 хв 05 с

3хв 20 с

4 хв

 

3

Вирішення прямої геодезичної задачі

Роботу виконує одна людина. Час визначається з моменту отримання даних і до кінця обчислень:

а) за допомогою таблиць логарифмів

 

 

4 хв

 

 

4 хв 20 с

 

 

5 хв 10 с

 

б) на обчислювачі ОТМ (АЛЛ)

2 хв 10 с

2 хв 20 с

2 хв 50 с

 

в) за допомогою НІХ

1 хв 25 с

1 хв 30 с

1 хв 50 с

 

г) за допомогою програмованого МК

30 с

40 с

55 с

 

4

Вирішення оберненої геодезичної задачі

Роботу виконує одна людина. Час визначається з моменту отримання даних і до кінця обчислень:

а) за допомогою таблиць логарифмів

 

 

4 хв 45 с

 

 

5 хв 10 с

 

 

6 хв 10 с

 

б) на обчислювачі ОТМ (АЛЛ)

2 хв 45 с

3 хв

3 хв 30 с

 

в) з використанням  програмованого МК

55 с

1 хв 05 с

1 хв 20 с

 

5

Обчислення прямої засіч-ки з двох пунктів за виміряними кутами (зворотньої засічки орієнтованим приладом)

Роботу виконує одна людина. Час визначається з початку і до кінця обчислень:

а) за допомогою таблиць логарифмів

 

 

13 хв 50 с

 

 

15 хв

 

 

18 хв

 

б) на обчислювачі ОТМ (АЛЛ)

5 хв 30 с

6 хв

7 хв 10 с

 

в) з використанням  програмованого МК

1 хв 20 с

1 хв 35 с

1 хв 50 с

 

6

Обчислення розімкненого бусольного (теодолітного) ходу на чотири сторони

Роботу виконує одна людина. Час визначається з початку і до кінця обчислень (без розподілу нев`язок):

а) за допомогою таблиць логарифмів

 

 

20 хв 15 с

 

 

22 хв

 

 

26 хв 25 с

 

б) на обчислювачі ОТМ

15 хв 40 с

17 хв

20 хв 25 с

 

в) з використанням програмованого калькулятора

2 хв 30 с

2 хв 50 с

3 хв 05 с

 

7

Обчислення дирекційного кута орієнтирного напрямку за часовим кутом сонця

Роботу виконує одна людина з використанням  ЗАТ та ТОА.

Час визначається з початку і до кінця обчислень. Широта, довгота і горизонтальний кут відомі

9 хв 10 с

10 хв

12 хв

 

8

Розстановка теодоліта для роботи із центруванням над точкою

Роботу виконує одна людина.

Час визначається з моменту отримання завдання до готовності до вимірювання кута

3 хв 40 с

4 хв 10 с

    4 хв__        

4 хв 30 с

4 хв 50 с

5 хв 25 с 

9

Вимірювання горизонт. кута за допом. теодоліта двома напівприйомами

Роботу виконують дві людини.

Прилад підготовлений до роботи

2 хв 40 с

3 хв 40 с

     3 хв_

4  хв 

3 хв 40 с

4 хв 40 с

 

10

Підготовка гірокомпаса до роботи

Роботу виконують дві людини. Час визначається з початку розстановки приладу до готовності до розаретування гірокомпаса. 

4 хв 30 с

5 хв

__5 хв __

5 хв 30 с

__6 хв__

6хв 30 с

 

11

Приведення бусолі у бойове положення і визначення дирекційного кута орієнтирного напрямку за допомогою магнітної стрілки бусолі

Роботу виконує одна людина.

Дирекційні кути визначають за трьома незалежними спостереженнями

3 хв 40 с

4 хв 10 с

__4 хв__

4 хв 30 с

4 хв 50 с

5 хв 25 с

 

12

Визначення дирекційного кута орієнтирного напрямку за допомогою азимутальної насадки до бусолі  ПАБ – 2А 

Роботу виконує одна людина.

Дирекційний кут визначається за трьома прийомами. Час визначається з початку  розстановки приладу до отримання дирекційного кута 

11 хв

12 хв

14 хв 30 с

 

13

Визначення дирекційного кута орієнтирного напрямку за допомогою гірокомпаса 1Г17

Роботу виконують дві людини. Час визначається з початку розстановки приладу до отримання дирекційного кута орієнтирного напрямку по 2 точках реверсії, В=500 (при збільшенні точок реверсії додається 4хв на кожну точку та ±10 с на ±1 градус широти

12 хв

14 хв

13 хв

15 хв

15 хв 30 с

18 хв

 

14

Визначення дирекційного кута орієнтирного напрямку з астрономічних спостережень світил 

Роботу виконують дві людини, теодоліт розставленний. Час визначається з моменту отримання завдання до отримання дирекційного кута орієнтирного напрямку:

а) двома прийомами

 

 

32 хв

36 хв

 

 

35 хв

39 хв

 

 

42 хв

47 хв

 

б) однім напівприйомом при трикратному наведенні на світило

18 хв 25 с

21 хв

20 хв

22 хв

_24 хв_

26 хв 25 с

 

15

Прокладання 1 км ходу

Час визначається від отримання завдання на початковій точці до надання координат (дирекційних кутів).

Склад відділення для прокладання теодолітного ходу–5 осіб, бусольного–3 особи. Відстані вимірюються за допомогою ДДІ, рейки або мірной стрічки (шнура). Середня довжина сторін ходу 200 – 400 м:

а) теодолітного  

 

 

__46 хв__

1 год 18 хв

 

 

__50хв__

1 год 25 хв

 

 

__1 год. __

1 год 40 хв

 

б) бусольного

32 хв

41 хв

35 хв

45 хв

42 хв

54 хв

 

16

Визначення координат однієї ВП, поста, пункту стосовно контурної точки карти за допомогою приладів 

Час визначається від постановки завдання на прив`язку до доповіді координат. Віддалення КТ не повинно перевищувати 0,5 км. Склад відділення – 3 особи.

__11 хв__

13 хв 50 с

12 хв

15 хв

15 хв

18 хв

 

 

17

Топогеодезична прив`язка ВП дивізіону 3 батарейного складу по карті від однієї КТ за допомогою бусолі

Робота виконується групою у складі 5 – 6 чол. двома приладами. Відстань між позиціями 500 –

800 м.

32 хв

37 хв

35 хв

40 хв

42 хв

48 хв

 

 

18

Топогеодезична прив`язка ВП за допомогою топоприв`язувача

(з урахуванням часу на підготовку машини до роботи)

Координати ВП визначають з контролем по другій точці. Довжина маршруту від початкової точки до позиції не перевищує

5 км.

Час визначається від команди на початковій точці до отримання координат позиції та дирекційного кута орієнтирного напрямку.

При орієнтуванні гармат:

а) за допомогою магнітної стрілки бусолі

 

 

30 хв 20 с

35 хв

 

 

33 хв

38 хв

 

 

39 хв 35 с

45 хв 30 с

 

 

б) за допомогою гірокомпаса 1Г17(за 3 точками реверсії)

32 хв

37 хв

35 хв

40 хв

42 хв

48 хв

 

 

19

Розстановка  КТД – 1 для роботи

Роботу виконують 2 чоловіка. КТД – 1 у переносному пристрої  за спиною, тринога на ремені. Час визначається від початку розстановки приладу до готовності до роботи

3 хв 40 с

4 хв 10 с

_4 хв_

4 хв 30 с

4 хв 50 с

5 хв 20 с

 

 

20

Визначення прямокутних координат точки, що прив`язується, за допомогою КТД – 1

Роботу виконують 2 особи.

КТД – 1 підготовлений до роботи. Координати точки визначаються полярним способом 

4 хв 30 с

5 хв 30 с

5 хв

6 хв

    6 хв  

7 хв 10 с

 

Примітка: Оцінка за часом здійснюється лише тоді, коли помилки не перевищують: за нормативами 1,3 – 5 м.; за нормативами 2,7,9 - 1'; за нормативом 4 – за дальністю – 5 м., за напрямком – 0 – 01; за нормативами 5,6 – 10 м.; за нормативом 11 – 0 – 06; за нормативом  12 – 0 – 02; за нормативом 13 - 1'; за нормативом 14 – 0 – 02; за нормативом 15 – нев`язка не перевищує норми; за нормативом 16 – 1 мм МК; за нормативами - 1 мм. МК і не більше 0 -06 за напрямом при орієнтуванні за допомогою бусолі і 0 – 01 – при орієнтуванні за допомогою гірокомпаса.загрузка...