загрузка...
 
Побудова і вимірювання кутів за допомогою хордокутоміра
Повернутись до змісту

Побудова і вимірювання кутів за допомогою хордокутоміра

Вимірювання кутів за допомогою хордокутоміра проводять у такому порядку, рис.3.28.

Через головні точки умовних знаків вихідного пункту і місцевого предмета, на який визначається дирекційний кут, проводять на карті тонку пряму лінію довжиною не

менше 15 см. Із точки перетину цієї лінії з вертикальною лінією кілометрової сітки карти циркулем-вимірювачем роблять відмітки на лініях (проводять за допомогою циркуля дугу радіусом, який дорівнює хорді кута 10-00 на хордокутомірі), що утворили гострий кут. Величину радіуса беруть з хордокутоміра циркулем так, щоб одна ніжка циркуля знаходилась у початковій точці верхньої горизонтальної лінії графіка, а інша – на поділці цієї лінії, яка позначена колом з цифрою „10”. Потім вимірюють хорду – відстань між відмітками. Не змінюючи розхилу циркуля-вимірювача, ліву його голку пересувають по крайній лівій вертикальній лінії шкали хордокутоміра до того часу, поки права голка не збіжиться з будь-яким перетином похилої і горизонтальної ліній. У такому положенні знімають відлік по хордокутоміру.

Якщо кут менше 15-00 (900), то по верхній шкалі хордокутоміра підраховують великі поділки і десятки малих поділок кутоміра, а по лівій вертикальній шкалі – одиниці поділок кутоміра. На рис.3.28 а хорда АВ відповідає куту 3-25.

 

Рисунок 3.28 – Вимірювання дирекційного кута за допомогою хордокутоміра:а – гострий кут; б – тупий кут

Якщо кут більше 15-00, то вимірюють доповнення до 30-00, а відліки знімають по нижній горизонтальній і правій вертикальній шкалах.

Приклад. Під час вимірювання кута АОБ, рис.3.29, ніжки циркуля, розхилені на величину хорди АБ, розташовані на графіку хордокутоміра у точках а і б, рис.3.25. Виміряний кут дорівнює 5-63.

Для вимірювання тупого кута (кут АОB на рис.3.29) необхідно одну зі сторін кута, наприклад сторону БО, продовжити і виміряти додатковий до 30-00 гострий кут АОБ.

 

Рисунок 3.29 – Вимірювання  кута

Тоді відлік по хордокутоміру знімають, користуючись нижнім і правим рядами цифр графіка.

Середня помилка вимірювання кута хордокутоміром становить 0-01 – 0-02.

Приклад. Під час визначення величини кута АОВ, рис.3.29, ніжки циркуля, розхилені на величину хорди АБ додаткового кута АОБ, розмістилися на графіку хордокутоміра у точках а і б, рис.3.28. Тупий кут дорівнює 24-37.

Побудова кутів за допомогою хордокутоміра проводиться у такому порядку:

із точки, де повинна знаходитися вершина заданого кута, як із центра проводять дугу радіусом, що дорівнює хорді кута 10-00, що взятий з хордокутоміра.

на хордокутомірі беруть циркулем величину хорди, що відповідає заданому куту; отриманим радіусом із точки перетину прокресленої дуги з напрямком сторони кута роблять на дузі позначку і отриману точку з’єднують прямою лінією з вершиною кута.

Приклад. На рис.3.30 у точці О до лінії ОА потрібно побудувати кут, що дорівнює 9-48.

 

Рисунок 3.30 – Побудова кутів

Для цього із точки О радіусом, який дорівнює хорді кута 10-00, проводять дугу АБ; сумістивши ніжки циркуля з точками е і ж, рис.3.28, отримують величину хорди кута 9-48; не змінюючи розхилу циркуля, установлюють одну ніжку циркуля в точку А, а другою ніжкою роблять на дузі АБ позначку (точку Б); з’єднавши точку Б з точкою А, отримаємо потрібний кут АОБ, що дорівнює 9-48.

Якщо потрібно побудувати у точці О, рис.3.30, до лінії ВО тупий кут, що дорівнює 28-24, то, продовживши лінію ВО, будується до лінії ОА у точці О кут, додатковий до 30-00 (кут 1-76). Хорду кута 1-76 (або по нижньому і правому рядах цифр хордокутоміра кута 28-24) позначте на графіку, рис.3.28, точками к і м. Побудований кут ВОБ буде дорівнювати 28-24.загрузка...