загрузка...
 
Тестові питання
Повернутись до змісту

Тестові питання

1. З чого складаються метали?

2. Як називається зв’язок між іонами і електронами?

3. Чим забезпечується пластичність металів?

4. Що характеризує теплопровідність металів?

5. Чим характерне поліморфне перетворення?

6. Від чого залежить відновна здатність і хімічна активність металу?

7. Від чого залежить спорідненість елементів до кисню?

8. В якому випадку твердий вуглець може бути енергійним відновником?

9. Як називають процеси отримання металів у результаті хімічних реакцій між сульфідами і оксидами?

10. Що таке позапічна металотермія?

11. Які катіони в першу чергу розряджаються на катоді під час електролізу водних розчинів?

12. Що є продукцією кольорової металургії?

13. Який процент виходу шлаків отримуємо при плавленні руд або концентратів?

14. Що таке штейн?

15. Які основні компоненти технологічних газів?

16. Що є основними продуктами гідрометалургійних процесів?

17. Що являють собою пеки?

18. Скільки і які види кеків буває?

19. Які основні технологічні процеси використовують при виробництві кольорових металів?

20. Які види випалювальних процесів використовують у кольоровій металургії?

21. Скільки видів і які бувають рудні плавки?

22. Які існують різновиди рафінувальних плавок?

23. З яких стадій складається гідрометалургійний процес?

24. Що служить паливом для кольорової металургії?

25. Що є сировиною для виробництва вогнетривких виробів?

26. Які основні вимоги повинні задовольняти сучасні металургійні процеси?загрузка...