Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів - Любич О.Й., Пчелінцев В.О.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЇ 1.1 Властивості  металів

1.2 Способи отримання металів

1.2.1 Відновлення металів вуглецем або воднем

1.2.2 Реакційні плавки

1.2.3 Електроліз розплавлених солей

1.2.4 Металотермія

1.2.5 Вилуговування металів водними розчинами

1.2.6 Електроліз водних розчинів

1.2.7 Цементація

1.3 Продукти металургійного виробництва

1.4 Основні технологічні процеси

1.4.1 Пірометалургійні процеси

1.4.2 Гідрометалургійні процеси

1. 5 Металургійне паливо

1.6 Вогнетривкі матеріали

1.7 Вимоги до металургійного процесу і його структури

Тестові питання

2 ФІЗИКО-МЕТАЛУРГІЙНІ ОСНОВИ ЛЕГКИХ МЕТАЛІВ 2.1 Фізико-металургійні основи алюмінію 2.1.1 Виробництво алюмінію

2.1.2 Одержання глинозему з руд

2.1.3 Одержання алюмінію з його окису

2.1.4 Відновлення хлориду алюмінію марганцем

2.1.5 Одержання рафінованого алюмінію

2.1.5.1 Рафінування методом тришарового електролізу

2.1.5.2 Рафінування шляхом алюмоорганічних комплексних сполук і зонною плавкою

2.1.6. Виробництво алюмінію технічної чистоти

2.1.7 Одержання алюмінію високої чистоти

 2.1.8 Отримання алюмінію особливої чистоти

2.2 Фізико-металургійні основи титану 2.2.1 Отримання титану з ільменітових руд

2.2.2 Плавлення титанової губки

2.2.3 Отримання титану високої чистоти

2.3 Фізико-металургійні основи магнію 2.3.1 Магній в земній корі

2.3.3 Термічний спосіб отримання магнію

2.3.4 Застосування магнію

Тестові питання

3 ФІЗИКО-МЕТАЛУРГІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 3.1 Фізико-металургійні основи виробництва міді 3.1.1 Основи виробництва міді

3.1.2 Підготовка руд до плавлення

3.1.3 Виплавка мідного штейну

3.1.4 Конвертація мідного штейну

3.1.5 Нові методи добування міді

3.2 Фізико-металургійні основи виробництва нікелю 3.2.1 Сировина для отримання нікелю

3.2.2 Переробка сульфідних мідно-нікелевих руд

3.2.4 Виплавка нікелевого штейну

3.2.5 Конверторний метод переробки штейну

3.2.6 Випалення білого штейну (файнштейну) і відновлення нікелю

3.2.7 Електролітичне рафінування нікелю

3.3 Фізико-металургійні основи виробництва свинцю 3.3.1 Знаходження  свинцю в природі та його отримання

3.3.2 Фізичні і хімічні властивості

3.3.3 Застосування свинцю

3.4 Фізико-металургійні основи виробництва цинку 3.4.1 Сировина для отримання цинку

3.4.2 Способи отримання цинку

3.4.3 Випалення цинкових  концентратів

3.4.4 Вилуговування обпалених концентратів

3.4.5 Очищення нейтрального розчину сульфату цинку від домішок

3.4.6 Електролітичне осадження цинку

3.5 Фізико-металургійні основи отримання молібдену 3.5.1 Молібденові руди і їх збагачення

3.5.2 Способи переробки концентратів

3.5.3 Аміачний спосіб

3.5.4 Вилуговування МоО3 розчинами аміаку

3.5.5 Виробництво триокису молібдену сублімацією

3.5.6 Переробка збідненої сировини і відходів

3.6 Фізико-металургійні основи отримання ніобію 3.6.1 Історія відкриття ніобію

3.6.2 Хімічні властивості ніобію

3.6.3 Металургія ніобію

3.6.4 Застосування ніобію

Тестові питання

4 БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ 4.1 Xіміко-фізичні властивості золота 4.1.1 Поширення золота у природі

4.1.2 Фізичні та хімічні властивості золота

4.1.3 Отримання золота і його афінаж

4.1.4 Сорбційне вилуговування золота

4.2 Фізичні і хімічні властивості срібла 4.2.1 Хімічні властивості срібла

4.2.2 Мінерали срібла

4.2.3 Підготовка руд до добування срібла

4.2.4 Сортування і первинне збагачення

4.2.5 Методи ціанування

4.2.6 Купчасте вилуговування

4.2.7 Ціанування перемішуванням

4.2.8 Афінаж срібла. Сировина і підготовка його до афінажу

4.2.9 Хлорний процес

4.2.10 Електролітичне рафінування срібла

4.2.11 Кислотні методи афінажу

4.2.12 Застосування срібла

4.3 Фізико-металургійні основи платини 4.3.1 Основні властивості платини

4.3.2 Сировина для отримання платинових металів і їх переробка

4.3.3 Збагачувальні операції при отриманні платини

Тестові питання

5 РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ 5.1 Лантан і лантаноїди 5.1.1 Загальна характеристика лантаноїдів

5.1.2 Знаходження у природі

5.1.3 Фізичні властивості

5.1.4 Хімічні властивості

5.1.5 Отримання лантаноїдів

5.1.6 Застосування лантаноїдів

5.2 Актиній і актиноїди 5.2.1 Загальна характеристика актиноїдів

5.2.2 Актиній

5.2.3 Торій

5.2.4 Уран

5.2.5 Плутоній

Тестові питання

6 ВПЛИВ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ НА ЕКОЛОГІЮ 6.1 Кольорова металургія та її продукція

6.2 Екологічна оцінка виробництва і використання матеріалів

6.3 Законодавча база охорони навколишнього середовища

Тестові питання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...