загрузка...
 
Тестові питання
Повернутись до змісту

Тестові питання

1. Які породи можуть служити рудами алюмінію?

2. З яких основних стадій складається технологічний процес отримання алюмінію?

3. Які використовуються способи отримання глинозему?

4. За якою схемою отримуємо окис алюмінію за способом Байєра?

5. Які типи анодів застосовують при електролізі окислу алюмінію?

6. У чому полягає метод відновлення хлориду алюмінію марганцем?

7. У чому полягає сутність рафінування алюмінію методом тришарового електролізу?

8. Яким чином можна отримати високу чистоту алюмінію – номінально до Аl99,99999?

9. З яких стадій складається електротермічний спосіб отримання алюмінієво-кремнієвих сплавів?

10. Що входить до складу електролізу промислових алюмінієвих електролізерів?

11. Для чого первинний алюміній з електролізу передають у ливарне відділення?

12. Який вміст натрію не повинен перевищувати у первинному алюмінію?

13. Яким чином визначається чистота алюмінію, рафінованого за тришаровим методом?

14. У чому полягає принцип зонної плавки алюмінію?

15. Скільки каскадів зонної плавки є оптимальними?

16. Що є сировиною для отримання титану?

17. Яким чином проводять хлорування титанового шлаку?

18. При якій температурі плавиться тетрахлорид титану?

19. За якою реакцією відновлюється титан з чотирихлористого титану?

20. На якій установці проводять плавку титанової губки?

21. Якої чистоти отримують титан після переплавлення губки?

22. Які магнієві мінерали знаходяться у земній корі?

23. Які мінерали служать сировиною для отримання магнію?

24. Який основний спосіб отримання магнію?

25. Які солі застосовують для електроліту при отриманні магнію?

26. Яким чином видаляють магній з електролізера?

27. На чому ґрунтується карботермічний спосіб отримання магнію?

28. Чому картометрічний спосіб отримання не може конкурувати з електролітичним?

29. Яким чином проводять рафінування магнію?

30. Як проводять глибоке очищення магнію?загрузка...